GV Maassluis pakte het vrijwilligersprobleem succesvol aan!

Tijdens de The Connection bijeenkomsten in oktober 2018 kon je als club een springplank winnen door een filmpje in te sturen, waarmee je de andere deelnemers inspireerde. Vijf winnaars kwamen daarbij uit de bus, en die inspirerende filmpjes willen we de overige clubbestuurders niet onthouden.

Hier het winnende filmpje uit de bijeenkomst voor zuid-west Nederland in de Lier: dat was afkomstig van GV Maassluis.

Secretaris Marina Weeke-Okkerse is maar al te trots op de gewonnen springplank. Want eigenlijk wilde de club helemaal geen filmpje insturen, omdat men het net heel druk had met de voorbereidingen voor het 10-jarige jubileumfeest van GV Maassluis. “En als je dan zo’n mooie plank kan winnen voor de club door even achter de computer te gaan zitten, dat is super!”

Vrijwilligers

Veel trotser is Marina op de manier waarop GV Maassluis nu floreert. Tien jaar geleden waren er namelijk twee afzonderlijke gymclubs in Maassluis, die allebei niet echt levensvatbaar waren. Marina blikt terug: “Die twee verenigingen zijn allebei opgeheven en we hebben een nieuwe vereniging opgericht. Dat veroorzaakte natuurlijk behoorlijk wat onrust en opschudding, en de club startte moeizaam. Het was moeilijk om mensen te vinden die in het bestuur wilden zitten, en nog veel moeilijker was het om vrijwilligers te vinden voor alle dingen die gedaan moesten worden.”

Verenigingsplan

Dezelfde mensen telkens voor alles vragen, dat werkt niet. Dat merkte het bestuur ook en zij kwamen in contact met SportService…, die hen vertelden over het bestaan van het Verenigingsplan. Dat plan kan een club helemaal naar haar eigen situatie invullen en op die manier in kaart brengen voor welke taken er mensen nodig zijn en hoeveel tijd zo’n taak dan kost. Marina: “Want als dat helder is, wat je iemand vraagt om te doen en hoeveel tijd dat kost, dan willen mensen best wel, hoor! Sinds we werken met het Verenigingsplan hebben we een veel beter overzicht en vooral, kunnen we als bestuur ook echt een keer besturen in plaats van voortdurend al die andere klussen klaren.”

Coördinatoren

Het bestuur bestaat uit drie personen, die de hoofdlijnen uitzetten. Daaronder hangen vijf coördinatoren, die de inzet van heel veel gemotiveerde leden van de club coördineren. En dat werkt! Marina: “Een goede verdeling van de taken door de coördinatoren is cruciaal voor het goed functioneren, maar doordat er vijf deelgebieden zijn, is het goed te overzien. Zo heeft de coördinator wedstrijden bijvoorbeeld juryzaken en materiaalbeheer onder zijn hoede. En als je dat goed in kaart brengt, dan valt het werk wat je eraan hebt ook best mee. De organisatie van de ..wedstrijden bijvoorbeeld: dat doe je maar één keer per jaar en als je daar een goed draaiboek voor hebt, dan ligt dat alweer op de plank voor de volgende keer. Voor vrijwilligers ook leuk, want ze horen erbij maar worden niet telkens weer voor andere klusjes gevraagd.”

Sinterklaas

Op dit moment is men binnen de club druk met de Sinterklaasactiviteiten. Marina: “Er zijn dus echt een paar vrijwilligers, die alleen bij dit evenement elk jaar helpen. Of bij een andere activiteit. Zo hou je iedereen gemotiveerd en blij!”

En dat geldt ook voor de meiden, die op de training al vol enthousiasme gebruik maken van de nieuwe springplank!