LONGA Woudenberg laat andere clubs meeliften in Rabobank ondersteuningstraject

Longa Woudenberg volgt een ondersteuningsproject in het kader van de Rabobank Verenigingsondersteuning en is daar uiteraard heel blij mee. Maar ook de andere clubs in Woudenberg worden door de gymclub bij dat proces betrokken. "Zo heeft iedereen er baat bij", zegt Tanja van Dolder, voorzitter bij Longa Woudenberg.

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de verenigingen in het rayon van Rabobank Gelderse Vallei  werden uitgenodigd voor een inspiratieavond. Tanja van Dolder: "De Rabobank wilde ons uitleggen dat zij de overstap maakten naar een andere manier van sponsoring, namelijk in plaats van geld willen ze verenigingen ondersteunen met hun kennis. De bijeenkomst was goed bezocht, de zaal zat vol. Ik schat dat er zo'n twintig verenigingen waren."

Ledengroei

Samen met de mensen van NOC*NSF en de Rabobank werd er die avond gesproken over de wensen of vragen, die de clubs hadden. Van Dolder: "Voor LONGA was al vrij snel duidelijk waarbij wij hulp zouden kunnen gebruiken. LONGA heeft behoefte aan een eigen turnhal. Niet alleen omdat we dan meer mogelijkheden hebben om op hoog niveau turnen aan te bieden omdat we in zo’n echte turnhal een vaste verende vloer kwijt kunnen, maar ook omdat we niet meer kunnen groeien in de accommodatie waar we nu al onze gymnastiek- en turntrainingen doen. Een groot bijkomend voordeel is dat, als wij de meeste trainingen in de turnhal kunnen geven, we ook ruimte maken voor de andere gebruikers van de binnensportaccommodatie. Want ook zij willen groeien maar lopen tegen dezelfde beperkingen aan. Om een turnhal exploitabel te maken moet het ledenaantal echter drastisch stijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat in de toekomst moet kunnen lukken, maar we kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken om dat ook daadwerkelijk te realiseren."

Aan het eind van de avond was het bestuur van Longa hoopvol gestemd. "We hadden de indruk dat men onze casus interessant vond. We moesten nog wel een pitch doen. Dat is best spannend, want hoe pak je dat aan? Maak je een filmpje, een fotocollage, of een andere creatieve uiting? Wij hebben ervoor gekozen om onze pitch op één A4-tje te schrijven. De inhoud moest het doen, maar het was wel een risico. Gelukkig was men het bijna unaniem eens dat wij in aanmerking kwamen voor verenigingsondersteuning.."

Stip op de horizon

In september 2018 heeft LONGA een eerste inventarisatie avond gehad met ons contactpersoon van de Rabobank en NOC*NSF. In deze bijeenkomst met een dwarsdoorsnede van LONGA (leden, trainers, assistenten en bestuursleden) hebben zij uitvoerig over de toekomst van Longa gesproken. Van Dolder: "Daar kwam uit dat onze stip op de horizon tweeledig is: de groei van 400 naar circa 600 leden en daarmee samenhangend een professionalisering van de club, omdat een club van die omvang niet meer bestuurd kan worden zoals wij het nu doen. Heel zinvol, en het was ook goed om onze leden erbij te betrekken."

Om die leden betrokken te houden, dat is niet eenvoudig. "Dat hebben we ook gemerkt, daar moeten we constant veel energie in stoppen. Want je wil wel je achterban goed op de hoogte houden."

Andere voorzitters uitgenodigd

Nadat LONGA in maart heeft kennisgemaakt met procesbegeleider Martin Smeets vond maandag 3 juni de tweede sessie plaats. Dit keer was er geen achterban van Longa aanwezig, maar was een aantal voorzitters van andere sportverenigingen uit Woudenberg van de partij. De voetbalclub VV Woudenberg volgt namelijk ook een traject in het kader van de Rabobank Verenigingsondersteuning, dus voor hen paste deze bijeenkomst in het traject. "Maar we kennen uiteraard ook de voorzitters van de andere clubs in Woudenberg. Zoals eerder gezegd heeft de volleybalvereniging er ook veel baat bij als wij ruimte maken in de huidige zalen en ook voor hen is het interessant om mee te kijken en mee te denken over dit hele traject. Dus zo kunnen we de andere clubs mee laten profiteren van onze ondersteuning!"

Het ondersteuningstraject is dus net gestart, maar Longa is vol goede moed dat zij hun stip op de horizon dichterbij halen. Wordt vervolgd!