De KNGU gaat verhuizen! Nieuwe contactgegevens per 01 januari 2024: 088 505 8800 | Papendallaan 60, Arnhem

BOSA

In 2023 was er in totaal 77,5 miljoen euro beschikbaar en de BOSA vormt hiermee al bijna vijf jaar één van de grootste subsidiestromen in de Nederlandse sport. De subsidie kan worden aangevraagd voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties én aanschaf van sportmaterialen. 

Onlangs werd bekend dat het budget voor 2023, onverwachts vroeg in het jaar, is uitgeput. Inmiddels wordt op de website van de regeling gemeld dat aanvragen die nu nog worden ingediend worden doorgeschoven naar 2024, maar nog wel zullen worden behandeld onder het regime van de huidige regeling.

2024
Donderdag 30 november is de nieuwe BOSA-subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. De looptijd hiervan is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029. Voor 2024 is tenminste 79 miljoen euro beschikbaar. In december vind je op deze website meer informatie over de nieuwe regeling.

De belangrijkste informatie voor de regeling vanaf 1 januari 2024:

  • De subsidie voor de activiteiten bouw en aanschaf bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie voor de activiteiten verduurzaming en toegankelijkheid bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
  • Stichting of club met als hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.
  • Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, moet de stichting of club zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.
  • Als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben en de accommodatie moet ter beschikking worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de eerste voorwaarde.
  • De beoefening wordt bevorderd of georganiseerd door een van de leden opgenomen op de ledenlijst NOC*NSF of door een van de deelnemende organisaties van het POS. De sport wordt beoefend door personen op alle niveaus en is toegankelijk voor een breed publiek. De sport richt zich op lokale gebruikers. De sport wordt niet beoefend in loondienst of in opdracht, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is opgesteld tussen een sportbeoefenaar en een amateursportorganisatie. De sport wordt niet ingezet voor zorg of revalidatie.

Meer info