Vergoedingen voor vrijwilligers

Een vrijwilliger is volgens de Dikke van Dale: ‘iemand die zich nuttig inzet voor anderen of voor de samenleving in haar geheel. Zet zich onbetaald in, maar niet vrijblijvend.’ Oorspronkelijk was het niet gewoon om vrijwilligerswerk te vergoeden, en naarmate de tijd verstreek kwam het steeds vaker voor dat er een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten werd gegeven. Tegenwoordig is het gebruikelijk om een honorering te geven voor vrijwilligerswerk. Maar hoe zit dit fiscaal? 

Betalingen aan vrijwilligers
Er zijn twee mogelijkheden om vrijwilligers te betalen voor hun inzet:

 1. Allereerst een (onbelaste) vergoeding op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten, die voortvloeien uit de vrijwilligerswerkzaamheden. Hiervoor is het verplicht om alle bonnetjes, vervoersbewijzen en kilometerdeclaraties te bewaren en te administreren. Op aanvraag van de Belastingdienst moet je deze kunnen laten zien.

 2. Een andere optie is toepassing van de Vrijwilligersregeling. Het gaat dan om zogeheten forfaitaire bedragen: je maakt een globale inschatting van de kosten en hoeft hiervoor geen bonnetjes te bewaren. Dit scheelt dus een hoop administratieve rompslomp. Ook zal er geen heffing van loon- en inkomstenbelasting en premieheffing plaatsvinden. Er wordt wel een aantal eisen aan toepassing van de Vrijwilligersregeling gesteld:
  • Niet meer dan € 190 per maand en max. € 1.900 per jaar.
  • Voor vrijwilligers >21 jaar geldt een maximum bedrag van € 5,00 per uur.
  • Voor vrijwilligers <21 jaar geldt een bedrag van € 2,75 per uur.
   (komt overeen met ongeveer 80% van het (netto) wettelijk minimumloon).

Indien meer uitbetaald wordt dan de genoemde bedragen, is het aan de vereniging om duidelijk te maken dat dan toch geen sprake is van een marktconforme beloning.

De ontvangen vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden. De betaalde vergoeding moet het karakter hebben van een kostenvergoeding. Let wel, door het meewegen van de voorbereidingstijd, reistijd, etc. zal de beloning per uur lager uitvallen dan oorspronkelijk bij de declaratie het geval was.

Tips
Zorg voor een eenduidig beleid op vergoedingen, en verstrekkingen. Ga eens na wat je daadwerkelijk aan jouw vrijwilligers vergoedt én verstrekt. Raadpleeg voor meer tips en informatie de vrijwilligerswijzer en de FAQ van de WOS. 

Bij twijfel: vraag advies
Gebruik een correcte vrijwilligersovereenkomst. De WOS heeft een modelovereenkomst opgesteld voor vrijwilligers binnen sportorganisaties waar je gebruik van kunt maken. Er is ook een modelovereenkomst opgesteld die gymsport specifiek is. Beide modelovereenkomsten kunnen gebruikt worden, dus bekijk zelf welke het beste aansluit bij jullie. Ga eventueel in overleg met de Belastingdienst voor een goedkeuring om de samenstelling en de hoogte van de vergoeding vast te laten leggen.

Meer informatie over vrijwilligersvergoedingen? Lees verder op de site van de WOS.