Voorbeelddocumenten

Wij willen onze gymsportclubs zoveel mogelijk ondersteunen. Hieronder vinden jullie een aantal voorbeelddocumenten als statuten en aansprakelijkheid online sporten. Ook andere handige documenten voor clubs delen we hier. Voor vragen of suggesties over het gebruik van deze documenten, stuur een e-mail naar het serviceteam via serviceteam@kngu.nl

 • Voorbeeld verenigingsstatuten inclusief toelichting
  Aan statuten is geen termijn verbonden. Een aanpassing van de statuten is alleen nodig als:
  1. De algemene ledenvergadering (op voorstel van het bestuur) besluit tot een aanpassing;
  2. De vereniging zodanig wijzigt, dat de regelgeving niet meer overeenkomstig de werkwijze is;
  3. Er een wetswijziging plaatsvindt of een nieuwe wet wordt ingevoerd.

 • Voorbeeld huishoudelijk reglement
  Ga je, als club, jouw statuten bijvoorbeeld vanwege de WBTR aanpassen, gebruik dan de modelstatuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn al aangepast volgens de nieuwe WBTR, aangevuld met een gedeelte over ‘digitaal/elektronisch stemmen’. Stuur vervolgens je concept statuten naar het serviceteam@kngu.nl, zodat onze adviseur deze kan toetsen aan de regelgeving van de KNGU en eventuele aanbevelingen kan doen. Deze service is kosteloos als je aangesloten bent als club bij de KNGU.

 • Brief voor de gemeente betreffende buiten sporten voor jeugd 

  Voor clubs die moeite hebben als gymsport een plekje te krijgen in de buitenruimte hebben we een brief vanuit de KNGU opgesteld. Clubs kunnen deze brief meesturen met de aanvraag aan de gemeente. Ervaren jullie alsnog problemen neem dan contact op met het serviceteam zodat een van de accountmanagers kan helpen.

 • Voorbeeldbrief voor clubs aan leden

  Loop jij er ook tegenaan dat het soms moeilijk uit te leggen is waarom jullie club contributie blijft innen bij de leden. Om dit beter te kunnen uitleggen hebben wij een aantal voorbeeld teksten op een rij gezet. Je kan de teksten gebruiken in je eigen communicatie met jouw leden.

 • Bijlage lidmaatschap
  Hoe is het juridisch geregeld met onder ander het lidmaatschap en het betalen van contributie. Wat zijn de rechten en plichten, je leest het in dit document.

 • Checklist aandachtspunten voor clubs tijdens coronacrisis (update volgt)
  Een handige checklist voor de club op verschillende gebieden als uitgaven, inkomsten en communicatie. 

 • Voorbeeldplan crowdfunding
  Hier vind je een handig document hoe je crowdfunding in kan zetten voor jouw club.

 • Fusiedocument
  Dit is een document met belangrijke aandachtspunten en schema's die je kan gebruiken wanneer jouw club wil gaan fuseren met een andere club. Is de fusie definitief? Stuur dan dit document ingevuld naar het serviceteam.