110 miljoen euro als steun voor sportclubs

Gymnastiekverenigingen zijn niet alleen sportief, maar ook in financieel opzicht geraakt door de coronacrisis. Nu de jeugd tot en met achttien jaar als eerste weer voorzichtig aan het sporten mag, heeft het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor sportclubs. Met dit bedrag kunnen verenigingen de jeugdige sporters goed opvangen en blijft de unieke Nederlandse infrastructuur behouden.

Met de 110 miljoen euro extra komt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. Clubs hebben geen grote reserves, terwijl er juist nu om een extra inspanning van hen wordt gevraagd. Met de financiële tegemoetkoming is het de bedoeling dat sportverenigingen straks weer voor alle Nederlanders hun deuren kunnen openen.

Sociale ontmoetingsplek

Minister Martin van Rijn is tevreden met de beslissing. “De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen”, legt hij uit. “Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het Coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen.”

Splitsing

De 110 miljoen euro is opgedeeld in twee delen: negentig miljoen euro gaat naar sportverenigingen, waarmee de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni wordt kwijtgescholden. Voor veel sportclubs is de huur immers de grootste kostenpost. De resterende twintig miljoen gaat naar clubs met een eigen accommodatie. Zij hebben tijdens de coronacrisis te maken met doorlopende lasten en omzetverlies omdat de kantines niet geopend zijn. Elk van deze sportverenigingen krijgt eenmalig een bedrag van maximaal 2500 euro.