Als het misgaat

Delta Sport kreeg te maken met een juridische strijd over aansprakelijkheid na een ongeval tijdens ouder-kindgym. Met het meisje is alles goed afgelopen, maar de gymnastiekvereniging uit Zierikzee en de ouders van het kind stonden tegenover elkaar. Kees Verkerke, voorzitter van Delta Sport, vertelt zijn verhaal om andere verenigingen te waarschuwen én te helpen.

Wat was de aanleiding?

“Op een woensdagochtend, ergens begin 2018, deden zo’n twintig kinderen van 1 tot en met 3 jaar mee met de ouder-kindgym in onze turnhal. Hun ouders begeleiden hen onder toeziend oog van de gediplomeerde docente langs alle oefeningen en hindernissen van het nijntje-circuit. Toen ging het mis, want een meisje viel vanaf een toestel van één meter hoog naar beneden, met haar hoofd net naast de mat op de betonnen vloer. Ze was gelukkig meteen aanspreekbaar, maar ze kreeg wel een flinke bult op haar hoofd. De aanwezige docente nam geen risico belde de ambulance, precies zoals het in onze draaiboeken voor zulke gevallen staat. Het meisje is samen met haar moeder met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis, waar ze een aantal onderzoeken onderging en vervolgens naar huis mocht. Daarna zijn we nog bij haar langs geweest met een knuffel en kaarten, en later hebben we nog een paar keer gebeld om te vragen hoe het ging. De ouders zegden wel hun lidmaatschap op, maar verder dachten wij dat het goed ging. Er gebeurde een jaar niets meer, tot in 2019 opeens een brief van een letselschadeadvocaat op de mat viel. De ouders van het meisje wilden een schadevergoeding van ons krijgen. In de brief stond dat het meisje blijvende schade had. Het bleek om een klein blauw puntje te gaan, dat zichtbaar bleef op haar hoofd.”

Hoe hebben jullie het toen aangepakt?

“We hebben de advocaat teruggeschreven dat we zijn brief hadden ontvangen en dat we eerst nog wat meer informatie wilden inwinnen voordat we inhoudelijk zouden reageren. We namen contact op met het bondsbureau van de KNGU, want we wisten zelf niet precies hoe we hiermee om moesten gaan. Bij de bond zijn we goed geholpen. We werden meteen doorverbonden met de medewerker met verzekeringen in het pakket en zijn daarna fantastisch begeleid. De KNGU heeft een onafhankelijk expertisebureau op het gebied van personenschade ingeschakeld. Dat bureau heeft ons helemaal doorgelicht en stelde een rapport op. Ze hebben gekeken of onze docenten een geldige licentie en een BHV-diploma hebben. Ook heeft het bedrijf alle keuringsrapporten van de zaal en de toestellen opgevraagd en is gekeken wat er in ons huishoudelijk reglement stond over in het bijzonder de ouder-kindlessen. Daar stond in dat ouders te allen tijde medeverantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Ook staat daarin dat mobiele telefoons in de zaal verboden zijn. Ze mogen alleen in geval van nood gebruikt worden, anders moeten ze opgeborgen zijn of op een centrale plaats worden neergelegd bij de andere telefoons. Aan die regel heeft de moeder van het meisje zich niet gehouden, bleek uit de getuigenverklaringen en de reconstructie die het expertisebureau gemaakt heeft. We moesten alles naspelen zoals het gebeurd. Uit die reconstructie bleek dat de moeder op het moment van het ongeluk met haar mobiele telefoon bezig was en niet op haar dochter lette. Dat huishoudelijke reglement laten wij onze leden altijd tekenen, of de ouders wanneer het minderjarigen betreft. Ook de ouders van het meisje in kwestie hebben hier dus voor getekend.”

Hoe liep het uiteindelijk af?

“Nadat het expertisebureau het rapport had opgemaakt, volgde een vier maanden lange correspondentie tussen de advocaten. Daarna werden wij in het gelijk gesteld. Uit het rapport bleek dat wij alles op orde hadden en dat wij geen schuld hadden aan het ongeval. Na de afwikkeling van de zaak hebben we nogmaals alle interne procedures tegen het licht gehouden. Tegenwoordig wordt er aan het begin van elke les herhaald dat het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. Ook vertelt de docent nu aan het begin van elke ouder-kindles dat ouders medeverantwoordelijk zijn voor hun kind. We blijven dat nu elke week herhalen, want zoiets willen we niet nog een keer meemaken.”

Heb je nog tips voor andere verenigingen?

“Het is ontzettend belangrijk dat iedereen die in jouw accommodatie komt sporten, staat ingeschreven als lid. Dat geldt ook voor vriendjes en vriendinnetjes die een keer meedoen of aspirant-leden die een proefles komen doen. Alle verenigingen die bij de KNGU zijn aangesloten, zijn via de bond verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Dat geldt ook alle leden die staan ingeschreven bij de KNGU. Ongelukken gebeuren nu eenmaal tijdens het sporten, zeker met gymnastiek en turnen. Een paar weken geleden hadden we nog een jongen die zijn elleboog brak tijdens een turntraining. Dat soort dingen zijn helaas niet helemaal te voorkomen. Daarom is het zo belangrijk dat je als vereniging iedereen in hebt geschreven als lid, zodat ze via de KNGU verzekerd zijn.”

 

Wat te doen bij schade of ongevallen 4