Banken en SWS stellen aflossingsverplichtingen uit

Door de uitbraak van het coronavirus maken veel gymnastiekverenigingen zich zorgen over hun financiële verplichtingen. Om de clubs tegemoet te komen, hebben de banken besloten om aflossingen met een halfjaar uit te stellen. Ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft toegezegd om de afbouwperiode van de borgstelling te verlengen met zes maanden.

Sportaccommodaties blijven voorlopig gesloten tot en met 28 april. Door de aangescherpte maatregelen, zoals het verbod op evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020, zijn wedstrijden uitgesteld of zelfs geannuleerd. “Gezondheid gaat boven alles, maar dat verenigingen dit in hun portemonnee gaan merken staat buiten kijf”, vertelt SWS-directeur Dick Zeegers. “Per week dat de sportcomplexen dicht zijn zal de financiële schade verder oplopen. Als voor alle sportclubs geldt dat de deuren tot 1 juni 2020 gesloten moeten blijven, loopt de financiële schade al snel richting de 300 miljoen euro.”

Financiële impact

Ook wanneer de sportloze periode voorbij is, zal de financiële impact nog altijd groot zijn. “Dat effect kan nog jaren doorwerken”, aldus Stefan de Wit. Hij is senior projectadviseur bij SWS. “Als een sportclub al beschikt over een financiële buffer, is de kans groot dat deze nu grotendeels moet worden aangebroken. Dit betekent dat noodzakelijke toekomstige investeringen, zoals het vervangen van materialen of de renovatie van kleedkamers, verder onder druk komen te staan en financieel misschien niet meer haalbaar zijn. Dat kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de sportinfrastructuur.”

Helpende hand

Gelukkig hebben onder andere ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank een regeling getroffen waarmee zij hun klanten in het midden- en kleinbedrijf, waaronder gymnastiek- en andere sportverenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, mits je vereniging gezond is en niet al met betalingsproblemen kampt. “Dat is natuurlijk goed nieuws voor de sportsector”, zegt Zeegers, “maar daarnaast willen wij er bij de overheid op aandringen dat andere goedkope leningen of subsidies voor sportclubs noodzakelijk zullen zijn om te overleven”.

SWS besloot om de afbouw van de borgstelling óók voor zes maanden op te schorten. “Voor veel sportclubs is de financieringslast één van de grotere uitgavenposten”, legt De Wit uit. “Het uitstel van zes maanden geeft de clubs de ruimte om aanvullende maatregelen te nemen die de vereniging draaiende kunnen houden. Dan is het vanzelfsprekend dat wij als SWS ook ons steentje bijdragen om de clubs te helpen.”