Ben je als turnclub aansprakelijk bij een corona-uitbraak?

Sinds de uitbraak van het coronavirus gelden er, ook voor sportclubs, allerlei nieuwe regels en richtlijnen. Hiermee wordt geprobeerd om besmetting en verspreiding van het virus zo goed mogelijk te beperken, maar de kans is natuurlijk altijd aanwezig dat dit tóch gebeurt. Maar wat nou als er een corona-uitbraak bij je turnvereniging plaatsvindt? Is het bestuur dan verantwoordelijk, of bijvoorbeeld de gymnast die zijn of haar naam invult op de registratielijst?

Een sportvereniging is er verantwoordelijk voor dat iedereen de coronaregels op de club zo goed mogelijk naleeft. De gemeente besluit uiteindelijk of een sportvereniging dit ook daadwerkelijk doet. Zo niet, dan kan de gemeente bepalen dat het sportcomplex (tijdelijk) gesloten moet worden.

Eigen verantwoordelijkheid

In principe is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen besmettingsgevaar. Als je klachten vertoont, blijf je immers thuis. Als uit een bron- en contactonderzoek is af te leiden dat er een bestemming heeft plaatsgevonden op een sportvereniging en degene die het virus bij zich droeg hier ook van op de hoogte was, verandert dat de zaak. In dat geval heeft diegene namelijk de regels opzettelijk overtreden en is hij naar de sportclub gekomen met de wetenschap besmettelijk te zijn.

Lastig

Toch is het lastig om degene die besmettelijk was, als schuldige aan te wijzen. Het is namelijk mogelijk om het coronavirus bij je te dragen zonder dat je hiervan op de hoogte bent. Je weet dan ook niet dat je besmettelijk bent en dus eigenlijk niet naar de sportvereniging had mogen komen. In dit geval kan een sportclub niet aansprakelijk worden gesteld, want als de persoon in kwestie geen klachten vertoonde, hoe had de sportclub dit dan moeten weten? Een vereniging is wél aansprakelijk wanneer de club zich niet aan de noodverordeningen en protocollen heeft gehouden. Als een club weet dat er een besmet iemand op de club aanwezig is en hier niet tegen optreedt, zit de sportvereniging fout.

Niet direct aansprakelijk

De meeste verenigingen houden zich gelukkig keurig aan de noodverordeningen en protocollen, waarmee zij de kansen op besmetting én op aansprakelijkheid nihil zijn. De gemeente kan een accommodatie sluiten wanneer er een bestemming heeft plaatsgevonden, maar als vereniging ben je dan niet direct aansprakelijk. Zelden tot nooit zal dit juridische gevolgen hebben voor een sportclub.