BWTR: nieuwe belangrijke wet voor clubbestuur

Vorige week is op 10 november de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wetgeving is onder meer bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders duidelijker te regelen en is dus van belang voor de bestuurders van sportclubs. De BWTR zal van kracht zijn per 1 juli 2021. Dat lijkt nog even, maar het is goed om te weten wat er op de rol staat.

Door de BWTR moeten sportverenigingen nu al het een en ander gaan regelen. De wet is relevant wegens de volgende redenen:

  • De persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van sportbestuurders;
  • Besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur;
  • Clubs zullen veel afspraken statutair via de notaris moeten gaan vastleggen.

Indien verenigingen dit niet goed regelen, loop je het gevaar dat er straks wellicht niemand meer plaats wil nemen in het bestuur. NOC*NSF is op dit moment hard aan extra uitleg en een stappenplan voor clubbesturen over de WBTR.

Statuten wijzigen

Verenigingsbestuurders hoeven niet direct de statuten van de club te wijzigen. Dat moeten zij wél in de eerstvolgende statutenwijziging. Maar let op: de nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden, waardoor de huidige statuten dus in strijd kunnen zijn met de wet of bepaalde zaken niet meer goed geregeld kunnen worden. Mr. Marjo Vink geeft op de website van Legal Letters een meer gedetailleerde toelichting op de wet WBTR.

WBTR-webinar van NOC*NSF

Op 3 december organiseert NOC*NSF van 16:00 tot 17:00 uur een webinar over de WBTR. Zowel bonds- als verenigingsbestuurders zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Aanmelden kan via deze link. Laat medebestuursleden van je gymnastiekvereniging dus vooral weten dat dit webinar ook voor hen is!