Helft van sportverenigingen doet aan verduurzaming

Het Klimaatakkoord stelt dat de Nederlandse sportsector in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Om in kaart te brengen hoe het er nu voor staat met de verduurzaming van sportaccommodaties in Nederland, verscheen eind 2019 het Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur.

Sportaccommodaties in Nederland moeten gezamenlijk 3,1 miljard euro uitgeven om aan de doelstelling van het Klimaatakkoord te voldoen. Die investering levert jaarlijks namelijk een besparing op van 350 miljoen euro. Bijna de helft van de sportclubs investeerde de afgelopen drie jaar in duurzaamheid.

Zonnepanelen meest populair

De sportverenigingen die al duurzame investeringen deden, investeerden het meest in zonnepanelen: in totaal bijna één miljard euro. Ook gaven clubs bijna 600 miljoen euro uit aan warmtepompen. Na zonnepanelen en warmtepompen besteedden sportverenigingen het meeste geld aan hun dakisolatie; bijna 500 miljoen. De investeringen in zonnepanelen, warmtepompen en dakisolatie zorgen samen voor een besparing van zeventig procent op het totale energieverbruik van een sportaccommodatie.

Verschillende soorten sportaccommodaties

Een sportvereniging die wil verduurzamen, is natuurlijk afhankelijk van het soort accommodatie. Zwembaden hebben bijvoorbeeld complexe installaties om het water op temperatuur te houden, waardoor investeringskosten om tot besparing te komen relatief hoog zijn. Voor binnensportaccommodaties van gymnastiekverenigingen is het interessant om de traditionele verlichting in binnenruimtes, een grote energieverbruiker, te vervangen door ledverlichting.

Meer informatie

Het volledige Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur vind je hier. Ter ondersteuning van het verduurzamen kun je subsidie aanvragen voor je investeringen. Dit heet de BOSA-subsidieregeling. In een ander artikel op deze website vind je meer informatie over deze regeling.