Hoe ga je om met talenten?

Veel verenigingen houden zich bezig met talentontwikkeling. Vraagstukken als ‘op welke manier ga je om met getalenteerde kinderen?’ en ‘welke rol spelen de ouders van talentvolle kinderen?’ staan regelmatig op de agenda. Hieronder lees je hoe je het beste met dergelijke thema’s om kunt gaan.

Door turners en turnsters op hun eigen niveau te laten trainen en wedstrijden te laten turnen, ontwikkelen zij zich het snelst en ervaren ze de grootste mate van succesbeleving. Natuurlijk is een goede coach voor hen erg belangrijk in dit proces. Door de talenten op hun eigen vaardigheidsniveau, met voldoende succesbeleving en prettige individuele aandacht te laten turnen, verminder je de ook kans dat zij hun motivatie verliezen. Lijkt dat tóch te gebeuren? Schakel dan altijd de betrokkenen bij het talent in. Er kunnen zichtbare én minder zichtbare zaken spelen die voor ouders vaak relevant zijn om te weten, net als voor de coach en voor medegymnasten.

Omgaan met tegenslag

Hoe talentvol en gemotiveerd dan ook, de kans bestaat altijd dat een talent de verwachtingen niet weet waar te maken. Dat is niet per se slecht: succes en falen horen bij het leven en zijn hartstikke leerzaam. Als een talent het niet redt, is het vooral de vraag hoe hij of zij daarmee omgaat. Ook nu spelen de ouders en de coach een grote rol bij dat proces. Als een talent hard werkt, niet opgeeft en daar plezier aan beleeft, is die volharding bewonderenswaardig. Stimuleer als vereniging dan ook dat ouders en trainers zich op dat doorzettingsvermogen focussen, en niet op het feit dat de ambities (nog) niet zijn waargemaakt.

Open en eerlijk

Heeft een kind op een bepaald moment simpelweg niet de mogelijkheden om op een hoger niveau te turnen, dan moeten je trainers daar ook open en eerlijk in zijn. Wanneer iets maar niet wil lukken, kan dat bij het kind immers ook voor frustratie zorgen. Laat je trainers daarbij ook vertellen aan het kind dat een stapje terug helemaal niet slecht hoeft te zijn. Het kan soms juist voor een hernieuwde beleving en motivatie zorgen.

Praat met de ouders

Zoals je leest, spelen ouders een grote rol in de ontwikkeling van een talent. Om die reden is het goed om jaarlijks een ouderbijeenkomst te organiseren op de club. Hierin kun je de rol van de ouders bespreken en toelichten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zij hun kind niet teveel pushen, indien dit ertoe leidt dat het talent boven zijn of haar niveau moet acteren of helemaal de motivatie niet heeft om vaker te gaan turnen. Als ouders hun kind teveel pushen, kan dat leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en uiteindelijk tot stoppen met de gymsport.

Om zulke situaties te voorkomen is het belangrijk dat de ouders een reëel beeld hebben van hun kind. Dat kun je creëren door een gesprek met hen voeren waarin je de mogelijkheden en de verwachtingen duidelijk met elkaar bespreekt. Vertel de ouders dat zij moeten accepteren dat druk en kritiek onlosmakelijk verbonden zijn met talent en topsport. De ouders dragen er namelijk mede aan bij dat een kind zich prettig voelt. En een talent dat zich prettig voelt, kan over het algemeen gemakkelijker omgaan met de druk en de kritiek.