Kinderen met bijzonder gedrag bij je vereniging

Voor kinderen met bijzonder gedrag, bijvoorbeeld kinderen met autisme of ADHD, is sporten en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Zij nemen aanzienlijk minder deel aan sportactiviteiten en zijn minder actief bij sportverenigingen. Wat kun je als gymnastiekvereniging doen om deze kinderen beter te laten integreren in jouw club?

“Ik denk dat binnen alle verenigingen in Nederland kinderen voorkomen met bijzonder gedrag”, stelt Evelyne Bliekendaal. Zij is gezondheidszorgpsycholoog Kind en Jeugd. “Als het gaat over bijzonder gedrag, dan hebben we het over kinderen die snel boos worden of die moeite hebben om hun aandacht bij de training te houden. Dat soort zaken.”

Bespreekbaar maken

Het is belangrijk dat je als vereniging op zulk gedrag kunt anticiperen. “Kinderen met bijzonder gedrag vinden het, net als alle andere kinderen, fijn om een compliment te krijgen wanneer ze iets goed doen. Van de andere kant moeten ze ook de ruimte krijgen om even boos te worden als er iets misgaat. Daarom moet je er als vereniging goed over nadenken of het bijzondere gedrag binnen je club bespreekbaar is, en of je bereid bent om aanvullende regels op te stellen voor kinderen met bijzonder gedrag”, aldus Bliekendaal.

Verdiepen

Aanvullende regels voor kinderen met bijzonder gedrag, betekent natuurlijk niet dat zij geen rekening hoeven te houden met de andere regels van je vereniging. Dave Hollanders is jeugdtrainer en stimuleert clubs om zich te verdiepen in de kinderen: “Als de trainers van je vereniging dat doen, dan zullen ze beter begrijpen hoe de kinderen op bepaalde situaties reageren. Kinderen met bijzonder gedrag hebben behoefte aan andere afspraken, omdat zij in lastige situaties meer houvast hebben aan regels dan andere kinderen. Op die manier vergroot je als gymnastiekvereniging het sportplezier van alle kinderen.”

Goed voorbeeld

Een mooi voorbeeld van hoe je als gymnastiekvereniging om kunt gaan met kinderen met bijzonder gedrag, werd al gegeven door Kunst en Kracht. Zij organiseerden de FreerunXtra. Meer over dit initiatief lees je op deze pagina.