Laat je leden meepraten- en beslissen met Vraag De Club

René Gerards, secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond (KNKB), is één van de tevreden gebruikers van Vraag De Club, de recent door de Sportinnovatiestudio ontwikkelde tool voor sportclubs en bonden die zich momenteel in de testfase bevindt. “Vraag De Club is een gebruiksvriendelijke tool die het makkelijk maakt om snel de mening van jouw leden te peilen.”

Het is mooi als de eerste gebruikers in de praktijk ervaren waarom Vraag De Club is ontwikkeld door Sportinnovatiestudio. Het doel was een laagdrempelige, online tool realiseren om leden beter bij de club of bond te betrekken. Je moet er opinies mee kunnen peilen, besluiten mee kunnen nemen en ideeën mee op kunnen halen. Daarnaast moest het eenvoudig, flexibel en toegankelijk in gebruik zijn.

Uit onderzoek van de Sportinnovatiestudio kwam naar voren dat er veelzijdige tools bestaan om mensen te bevragen. Deze zijn echter al snel te complex voor clubs die maar af en toe een vraag aan hun leden willen stellen en verder willen dat mensen in de volle breedte van de club kunnen meedoen. Ook werd het voor de Sportinnovatiestudio aan de hand van interviews overduidelijk dat er behoefte is aan nieuwe middelen in een steeds meer digitale tijd.

Stroomversnelling

Vraag De Club kwam tijdens de corona in een stroomversnelling terecht. Verenigingen wilden bijvoorbeeld hun ALV’s online gaan doen. Daar kan de tool natuurlijk een rol bij spelen door digitaal goedkeuring van jaarstukken te vragen, om dat later in een juridisch afgetikte setting te bevestigen, maar volgens de Sportinnovatiestudio is het nog waardevoller om het als een voortdurend middel te zien om kennis te delen en meningen te peilen. Laat de leden bijvoorbeeld een keuze maken uit voorstellen voor verschillende clubactiviteiten, vraag hoe ze tegenover uitbreiding met andere sporten staan of doe een evaluatie van een seizoen lang trainen.

Gerards is één van de gebruikers die Vraag De Club inzette om na te vragen of de leden een digitale ALV zagen zitten. “Uit de uitslag van de enquête bleek dat dat volgens de leden zeker een optie zou zijn. Ook was in de reacties goed terug te lezen onder welke voorwaarden ze dat mogelijk achtten. Heel inzichtelijk.”

Laagdrempelig

De kracht van Vraag De Club is ook duidelijk bij Stéphan Kuipers, projectleider verenigingsservice en productontwikkeling bij het Nederlands Handbal Verbond. “Met Vraag De Club is een laagdrempelige manier ontstaan om met één vraag veel relevante data te kunnen verkrijgen. Less is more en dat geldt ook voor de tijd van leden. Hoe simpeler, efficiënter en concreter er gecommuniceerd kan worden, hoe laagdrempeliger de stap is om daadwerkelijk te communiceren.”

Rutger-Jan Schoen, de voorzitter van Haagse Kust Zeil Vereniging: “Vraag De Club is echt een middel om snel een duidelijke vraag voor te leggen aan de leden. Die peiling kan je dan meenemen in je besluitvorming in het bestuur, wat uiteindelijk in een normale ALV zal worden bekrachtigd. Ik ben nu vier jaar voorzitter van de club en merk dat het moeilijk is om alle leden bij de besluitvorming te betrekken. Dat dit een makkelijk te gebruiken instrument is om relatief snel de mening van de leden te polsen over niet te complexe keuzes, was reden voor mij om mee te doen met het uittesten.”

Diverse mogelijkheden

Het kan allemaal met Vraag De Club. Met Vraag De Club stel je slechts één vraag per keer. Dat is bewust: zo word je als club gedwongen om het niet te ingewikkeld te maken en je leden de garantie te geven dat het geen tijdrovende kwestie wordt. Het stellen van de vraag kun je aan de hele vereniging doen of slechts aan een deel van de club, zoals spelers van één team, de ouders van jeugdleden of alleen de trainers. De vraag kan een meerkeuzevraag betreffen (‘We moeten de training van maandag verplaatsen, gaat jullie voorkeur naar dinsdag, woensdag of donderdag uit?”) of een open vraag (‘Welke ideeën hebben jullie voor het jubileum?’). De opties zijn beperkt, de mogelijkheden divers.

Bètafase

Vraag De Club is in zijn testperiode. De eerste resultaten met clubs en bonden zijn hoopgevend. Wil je er in deze bètafase ook mee aan de slag? Mail naar info@sportinnovatie.studio.

Ben je benieuwd naar meer succesvolle innovaties in de sport? Lees dan de recent uitgekomen, vierde editie van het Sportinnovatiemagazine of neem een kijkje op de website van de Sportinnovatiestudio!