Ondersteuners van SPN helpen sportverenigingen

Het verenigingsleven in Nederland is uniek. Mede door de veranderende maatschappij en de bredere functie die sportclubs tegenwoordig hebben, staan verenigingen voor behoorlijk wat uitdagingen. Steeds vaker is externe ondersteuning om deze uitdagingen te realiseren meer dan welkom. 

Om sportclubs bij deze uitdagingen te helpen, hebben twaalf sportbonden en NOC*NSF het initiatief genomen het Sport Professionals Netwerk (SPN) op te richten. Het SPN is een (digitaal) platform waarop sportverenigingen en professionele ondersteuners met specifieke kwaliteiten, ervaringen en expertise aan elkaar worden gekoppeld. De sportvereniging profiteert van de kwalitatieve ondersteuning, de professionals krijgen toegang tot hulpvragen die passen bij hun specifieke kwaliteiten, vaak betaald, soms vrijwillig.

De sportclub als opdrachtgever

Iedere sportclub met een vraag op het gebied van accommodatie, technisch kader en/of bestuur & organisatie, kan een professional vanuit SPN inschakelen als adviseur, procesbegeleider, expert of in een andere passende rol. Samen met de club brengt de professional de hulpvraag in beeld: waar is precies ondersteuning bij nodig? Vervolgens werken zij samen aan een passende en duurzame oplossing voor de vereniging. In de praktijk zien we dat de hulpvraag van sportclubs via de sportbond, gemeente of sportservice-organisatie wordt aangemeld. De inzet van de professional is altijd van tijdelijke aard. Door gebruik te maken van de verenigkracht van de vereniging zelf, is na de inzet van de professional de vereniging zelfstandig in staat de problemen van morgen op te lossen.

Hoe kan ik gebruikmaken van een professional?

Heb jij een vraag waarbij je ondersteuning kunt gebruiken? Mail jouw vraag naar bos@kngu.nl. Meld je daarnaast aan op www.sportprofessionalsnetwerk.nl. Op basis van de hulpvraag kan gericht worden gefilterd op de vereiste kwaliteiten en expertises, zodat een juiste match met een professional ontstaat. De club betaalt de inzet van de professional.

Match

SPN maakt gebruik van een online match-systeem, waarin clubs en professionals samenkomen. Een club zet hier zijn zoekopdracht in en aan de hand van een filtering, op basis van rollen en expertise, wordt een match gemaakt met professionals. Club en professional kunnen met elkaar in contract treden. Het systeem beschikt ook over een administratieve functie voor het sluiten van overeenkomsten en facturering. 

Maak kans op een gratis traject!

We hebben geregeld dat we vier gratis trajecten mogen weggeven. Geef aan ons door waarom juist jouw club een gratis traject verdient via bos@kngu.nl.