Online clubgevoel in turnloze weken

Vaak zijn de voorjaarsweken erg mooie weken binnen een sportvereniging. Maar hoe is dat in deze periode, nu de sportwereld door het coronavirus pas weer gedeeltelijk draait? Je kunt nog steeds niet naar de turnhal en de kantines zijn gesloten. Je kunt je mede-gymnasten op dit moment eigenlijk vooral online ontmoeten, in de virtuele community. Maar hoe verloopt dat?

Nanny Kuijsters werkt als onderzoeker bij Fontys Economische Hogeschool in Tilburg en doceert bij de opleiding SPECO Sportmarketing en Sportcommunicatie. Eind 2019 publiceerde zij een groot onderzoek naar het clubgevoel van sporters in Nederland. Ieder jaar neemt het aantal sporters in Nederland namelijk toe, maar toch zien sportverenigingen hun ledenaantal dalen. Het ervaren van clubgevoel blijkt een belangrijke reden om lid te blijven van een vereniging.

Waardevolle tijd

Kuijsters bracht aan het licht dat leden hun clubgevoel vormen op basis van wat ze meemaken binnen de vereniging. Hoe ervaren zij de trainingen en wedstrijden, hoe vinden ze de sfeer in het clubhuis, vinden ze het  commissiewerk leuk, begrijpen ze de bestuurlijke beslissingen of hoe zijn de feestjes en toernooien georganiseerd? Als de leden hier tevreden over zijn, ervaren zij hun tijd op de club als waardevol. En leden die hun tijd bij de club als waardevol bestempelen, zetten zich graag in voor de vereniging en willen langer lid blijven, zo vond Kuijsters met haar onderzoek.

Vragenlijst over online community

Helaas zijn de binnensportverenigingen voorlopig nog gesloten en dus wordt er nog steeds niet geturnd. Dat zette Kuijsters aan het denken: wat zou dit betekenen voor het clubgevoel van de leden, nu zij elkaar alleen maar online kunnen zien en spreken? Om daarachter te komen besloot de onderzoekster om een korte vragenlijst op te stellen. Hierin kunnen de leden van je vereniging vertellen hoe zij online met elkaar in contact blijven!