TVL-regeling voor door corona getroffen clubs

Veel sportverenigingen zijn door de coronacrisis getroffen. De één minder hard dan de ander, maar overal gingen de deuren dicht en moesten kantines gesloten blijven. Trainingen gingen niet door, wedstrijden werden afgelast en clubs zagen hun baromzet wegvallen, waardoor de omzet van sportverenigingen met wel meer dan 30% kan zijn gedaald. Als je turnclub nu ook moeite heeft met het betalen van de vaste lasten, is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wellicht een optie.

De TVL-regeling is een uitkering die gold over de periode van 1 juni t/m 30 september. In deze periode moet de club meer dan 30% omzetdaling en minimaal 4.000 euro omzetverlies hebben geleden om voor de uitkering in aanmerking te komen. Komt je club in aanmerking? Dan is 50.000 euro de maximale vergoeding bij de TVL-regeling.

Drie maanden

Na 30 september 2020 is de TVL-regeling er niet zomaar mee opgehouden. Clubs kunnen de TVL namelijk nóg drie keer aanvragen, steeds voor een periode van 3 maanden. Wel moet je voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige TLV, die dus loopt tot en met 30 september, zijn:

  • de vaste lasten van de club moeten in 3 maanden minimaal 4.000 euro zijn;
  • de subsidie bedraagt maximaal 90.000 euro, in plaats van 50.000 euro;
  • vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.

Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt een grens van minimaal 30% omzetverlies. In de periode van januari tot maart 2021 geldt een percentage van 40% en van april tot en met juni 2021 liefst 45%.

Aanvragen

Het aanvragen van de TVL-regeling gaat via de website van de RVO. Je kunt tot en met 30 oktober een aanvraag voor de eerste periode indienen.