Vraag het de Voorzitter

In deze rubriek reageren drie voorzitters op drie vragen of stellingen. De KNGU wil graag weten wat er leeft bij haar lidclubs. Wat houdt hen nu echt bezig, waar hebben ze een uitgesproken mening over? En nog belangrijker, kunnen andere clubs hier hun voordeel mee doen? Heb je zelf een prikkelende stelling of wil je meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar Peter Bus: bus@kngu.nl

Stelling: Voor een succesvolle toekomst is lokaal samenwerken voor de gymsport van levensbelang.

Ruth Bruning is sinds dit najaar voorzitter van gymnastiekvereniging E en O uit Emmen. De Drentse club heeft een kleine 300 leden. “Belangrijk is het zeker. Dat merken we vooral als het gaat om trainers en trainsters. E en O is een gymnastiekvereniging met op dit moment ongeveer 250 leden. Als er een trainer wegvalt, dan hebben we een serieus probleem. Een van onze trainers gaf op de donderdagmiddag drie uur les en heeft onlangs aangegeven op korte termijn te willen stoppen, omdat het niet meer te combineren is. Een assistente wilde gelukkig de uren overnemen, maar moet daarvoor wel een opleiding volgen. Die kost 2000 euro. Dat hebben we als club niet liggen op het moment. Gelukkig kunnen we de opleidingskosten via Sport Drenthe vergoed krijgen.”

“Daarom zijn we als (nieuw) bestuur ook in gesprek met andere clubs in de buurt. Om te kijken of we kunnen samenwerken. Dat is echt wel nodig. Niet alleen als het om trainers gaat, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om bestuursleden. Ik ben sinds november voorzitter en samen met vier andere ouders van leden, vorm ik het bestuur. Het vorige bestuur trad in zijn geheel af. De zoektocht naar nieuwe bestuurders is lastig. Eigenlijk moet je toe naar een aantal overkoepelende bestuursleden. In de regio Emmen zit een groot aantal gymnastiekverenigingen. De meesten met dezelfde problemen als wij: moeite met trainers en bestuursleden vinden.” 

Wil je weten wat andere voorzitters van deze stelling vonden? Je leest het in The Connection!