Wat als je bezorgd bent om je jeugdleden?

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) ontvangt signalen dat er in de sport zorgen zijn over kwetsbare jeugdleden. Door de maatregelen om het coronavirus te controleren, verliezen trainers, coaches en begeleiders het zicht op hen. Als ondersteuning voor hen heeft het CVSN een FAQ opgesteld.

Het CVSN hoopt dat de FAQ veelvuldig verspreid zal worden onder sportverenigingen. Ook roepen zij op om aandacht te besteden aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en om te letten op sociale veiligheid binnen de club.

Do’s en don’ts in FAQ

Sportverenigingen hebben regelmatig het vermoeden dat de thuissituaties van sommige leden niet helemaal in orde zijn. Een vervelende thuissituatie kan voortkomen uit verwaarlozing, huiselijk geweld of seksueel misbruik, maar in tijden van corona ook zeker doordat veel mensen vaker thuis zijn en langer en dichter op elkaar zitten. Het contact met klasgenoten en leraren is minimaal, net als het contact met andere leden en trainers. Dat kan spanning en druk veroorzaken, merkt het CVSN.

Met andere woorden: het is voor een gymnastiekvereniging belangrijk om contact met je leden te houden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier kun je dat het beste doen? Wat moet je juist wel doen, en wat niet? Wanneer moet je een melding maken als je signalen opvangt dat het niet zo goed gaat met een kind, en waar moet je die melding doen? In dit document staan tips die je als richtlijn kunt gebruiken. Dezelfde informatie is ook te vinden op de website van het CVSN.

Preventiebeleid en sociale veiligheid

Door de coronacrisis is de kans groot dat de activiteiten van je turnclub er nu anders uitzien. Juist daarom is nu een goed moment om aandacht te vragen voor het preventiebeleid voor grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. Dat de sportsector tijdelijk heeft stilgelegen, betekent immers niet dat zulk gedrag is verdwenen.

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, kunnen verenigingen gebruikmaken van het eenvoudige 5-stappenplan van het CVSN en NOC*NSF. Laat iedereen die betrokken is bij de vereniging zich ook inlezen in de onderwerpen omtrent veiligheid. Ook kunnen clubs de gratis experts van het CVSN om hulp vragen. Zij ondersteunen bij het formuleren en communiceren van het preventiebeleid. Ook kunnen zij hulp bieden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. De experts zijn te bereiken via vog@nocnsf.nl.

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen of wil graag iemand spreken over sociale veiligheid? Dan kun je contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland via 0900-202595. Als je vragen hebt over het preventiebeleid binnen verenigingen kun je Astrid Cevaal benaderen via astrid.cevaal@nocnsf.nl of 06-83130662.