Financiële ondersteuning

We hebben hieronder alle relevante informatie rondom financien voor je verzameld om zo goed mogelijk de gymclub te kunnen blijven besturen. Mocht je documenten missen of tips hebben: laat het dan weten.

Crowdfunding als tool voor extra inkomsten
We zien dat er talloze goede initiatieven worden gestart om de ontstane tekorten op te vangen. Zo maken meerdere clubs in het land het mogelijk om extra donaties te doen. Dat vonden we een goed idee en daarom zochten we uit hoe we jullie hierbij goed kunnen faciliteren. Dat resulteerde is een samenwerking met Crowdfundingvoorclubs.nl, een gevestigde naam in crowdfunding* voor sportclubs. Zie hier voor meer informatie.

Ondersteuning aanvraag Noodloket
Sinds 27 maart is het Noodloket van de rijksoverheid geopend. Hier kunnen sportverenigingen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen (dit kan t/m 26 juni 2020, 17.00 uur). Hier vind je de voorwaarden, alle informatie en een link naar het aanvraagproces. Hier vind je ook een informatie filmpje.

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij de aanvraag, dan kun je vanaf vandaag terecht het supportteam van NOC*NSF. Het supportteam vertegenwoordigt in deze de KNGU en beschikt over de expertise betreffende het Noodloket. Je bereikt ze via sportsupport@nocnsf.nl.

Clubs met betalingsproblemen
Komt jullie club door de huidige situatie in moeilijkheden met het betalen van de facturen? Mail je vraag naar de financiële afdeling van de KNGU. 

Coronanoodfonds NOC*NSF
De KNGU en NOC*NSF hebben een eersteimpactanalyse gemaakt van de financiële schade voor de hele sportsector (inclusief fitness en betaald voetbal). Deze is naar de Tweede Kamer gestuurd. VWS is hard bezig de (overheids)steunmaatregelen ook voor de sport te ontsluiten en waar nodig extra middelen te vinden. In aanloop daarnaartoe hebben de sportbonden gezamenlijk een Coronanoodfonds gevormd. De komende weken wordt dit nader uitgewerkt voor de gehele georganiseerde sport (en dus (ook) de KNGU).  We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren jullie zodra er meer concreet nieuws is.

Rabobank Coöperatief Fonds
Mocht je als club bankieren bij de Rabobank, dan heeft de Rabobank een fonds opgericht voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initatieven. Kijk hier voor de voorwaarden en meer informatie.

Webinar Financieel gezond
De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor sportclubs. Welke gevolgen zijn er en welke oplossingen worden er geboden? En wat kan je zelf doen? In deze workshop wordt duidelijk welke mogelijkheden er nu zijn om je club financieel gezond te houden.

Tegemoetkoming Schade Covid-19
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Voor meer informatie kijk hier.

Hoe houden sportverenigingen het hoofd boven water?
In 2018 was 28% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder lid van een sportvereniging. Zij kunnen op dit moment niet terecht op de vereniging en missen hun favoriete sport en de sociale contacten. Maar wat betekent dit voor de sportvereniging? Hoe kwetsbaar zijn zij door alle coronamaatregelen? In dit artikel lees je meer over de financiële positie van sportverenigingen, inkomsten en uitgaven, actuele regelingen. En je vindt advies en tips voor wat je als vereniging zelf kunt doen.

Subsidie mogelijkheid voor provincie Gelderland
Wil je, juist nu de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 (het coronavirus) van kracht zijn, activiteiten organiseren die sociale verbinding bevorderen? Dan kun je subsidie aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.