Nieuwe ledensystemen ontzorgen en bieden veel mogelijkheden

Uit onderzoek in 2018 bleek dat clubs meer keuzevrijheid wilden en toegang tot nieuwe en hedendaagse toepassingen voor de ledenadministratie. DigiMembers was voor een aantal clubs niet meer toereikend. In AllUnited en Club-assistent zijn de nieuwe softwarepartners gevonden. Hier zijn we ontzettend blij mee!

DigiMembers als systeem wordt niet verder doorontwikkeld, waardoor er hoge kosten voor beheer en onderhoud ​zullen ontstaan. Voor de KNGU is het hierdoor onmogelijk geworden om dit pakket kosteloos te blijven aanbieden aan onze KNGU-clubs. Wij hebben ​in samenspraak met de leverancier van DigiMembers geconcludeerd ​dat onze samenwerking met DigiMembers​ per 1 april 2021 ​stopt

Zowel Club-assistent als AllUnited bieden de mogelijkheid om niet alleen de ledenadministratie, maar ook de financiële administratie en de communicatie met de leden, bijvoorbeeld via een app of nieuwsbrief, te onderhouden. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het afnemen van digitaal eenvoudig in te vullen presentielijsten, geautomatiseerde lesplanningen en een website.

Gratis basispakket
Het basispakket kost de clubs niets, dat betaalt de KNGU, zoals ook het geval wat met DigiMembers. Het maakt daarbij niet uit voor welke leverancier de club kiest. Eventuele aanvullende modules, bovenop het basispakket, die de leveranciers aanbieden, betaalt de club wel zelf. De club ontvangt hiervoor rechtstreeks een factuur van de leverancier, dit verloopt niet via de KNGU.

AllUnited

Club-assistent

FAQ