Aanvraagformulieren lidmaatschap

Als gymsportaanbieder download je het formulier (Kandidaat) gewoon lidmaatschap, en voor stichtingen, dansscholen etc. kun je het formulier Buitengewoon lidmaatschap downloaden. Als het formulier is ingevuld, kun je dit mailen naar het contactadres.

Het individuele lidmaatschap is voorbehouden voor:

  • KNGU-gebrevetteerd en geregistreerd jurylid zijn of
  • Geregistreerd opleidingsactor aan KNGU opleidingen of
  • Bestuurslid of commissielid van de KNGU
  • Niet zijn geschorst of ontzet uit het lidmaatschap van de KNGU of van enig lid respectievelijk uitgesloten van deelname bij enig lid.

Aanvraagformulieren lidmaatschap:

Aanvraagformulier
buitengewoon lidmaatschap

Aanvraagformulier individueel lidmaatschap

Aanvraagformulier (kandidaat)
gewoon lidmaatschap