Best Practices
Placeholder
Geplaatst door Yoeri Abrahams 3 maanden geleden

4 tips om gedoe op social media te voorkomen

https://sportplezier.nl/media/1045/sportief-met-sociale-media-zl-stappenplan-sportief-met-media.pdf

Social media zijn tegenwoordig dé manier van interactie. Niet alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen gymnastiekverenigingen en leden. Facebook, Instagram en tegenwoordig ook TikTok zijn populaire media om contact te onderhouden. Ze zijn snel en laagdrempelig en daardoor voor een sportclub ook gemakkelijk te gebruiken. Maar ze hebben ook een keerzijde: wat als je als gymnastiekvereniging te maken krijgt met vervelende of dreigende berichten op social media?

Op social media uiten mensen weleens hun frustratie of mening en soms staat het online voor ze er zelf erg in hebben. Ze mopperen over een turngenootje, over de jury of over de trainer. Het zijn kleine, soms ondoordachte acties die niet altijd direct reden tot ingrijpen zijn, maar het is tijd voor actie als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden.

1. Zorg dat iedereen de regels kent
Maak duidelijk welke gedragsregels er gelden binnen je vereniging en communiceer deze regelmatig. Breng ze ook uitgebreid onder de aandacht bij een overleg met turn(st)ers, trainers en vrijwilligers en spreek met elkaar af wie het initiatief neemt tot actie als het een keer over het randje gaat. Attendeer iedereen er hierbij ook op dat er een vertrouwens(contact)persoon of een tuchtcommissie is waar zij kunnen aankloppen als online gedrag uit de hand loopt. Als overkoepelende bond heeft de KNGU ook een vertrouwenscontactpersoon: Henriët van der Weg. Ook met haar kan contact opgenomen worden.

2. Onderzoek wat er aan de hand is
Om te bepalen of online gedrag uit de hand is gelopen, moet je een aantal dingen nalopen:
- Verzamel bewijs, zoals screenshots of kopieën van het uit de hand gelopen gedrag en de eventuele reacties van anderen daarop.
- Breng de context in kaart: is de vervelende reactie weer een reactie op iets anders?
- Bepaal om wie het gaat, zowel de zender als de ontvanger van de vervelende berichten.
- Controleer ook of het de eerste keer is dat het gebeurt. Bespreek de kwestie met anderen binnen je vereniging, vooral met mensen die degene kennen die zich niet aan de gedragsregels heeft gehouden. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grapje en de dreiging oogt serieus, neemt dan contact op met de wijkagent. Je kunt beter iets te voorzichtig te zijn, dan jezelf achteraf verwijten dat je daadkrachtiger had moeten optreden.

3. Onderneem actie
Als online gedrag duidelijk over de grens is gegaan, moet je daarnaar handelen. Dit kan door (intern) een tuchtprocedure te starten en de overtreder van de gedragsregels op het matje te roepen. Neem in zo’n procedure ook het belang van het slachtoffer mee. Als er sprake is van een serieuze dreiging, moet de politie ingeschakeld worden. Vergeet natuurlijk ook niet dat het schadelijke bericht verwijderd moet worden.

4. Voorkom herhaling
Na deze drie stappen is hoop je natuurlijk dat het niet nog een keer zal gebeuren. Het is daarom belangrijk om fatsoenlijk mediagedrag aan te leren op je vereniging. Beschouw dit als een serieuze taak en geef de gedragsregels én de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag een duidelijke plaats binnen de vereniging.

3 maanden geleden aangepast door Yoeri Abrahams