Best Practices
Placeholder
Geplaatst door Yoeri Abrahams 11 maanden geleden

Cameratoezicht rondom je turnhal

Clubhuizen die ietwat afgelegen liggen zijn vaak een makkelijk doelwit voor inbrekers, zeker als het vroeg donker is en de omgeving nauwelijks is verlicht. Veel clubs hangen om die reden camera’s op: een eventuele inbraak en staat vastgelegd op beeld, maar vaak schrikt het aanzicht van aanwezige camera’s al voldoende af. Heeft jouw turnvereniging ook camera’s rondom de accommodatie hangen? Let dan wel op de regels die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgesteld over cameratoezicht.

Een sportclub moet dus een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht, zoals het tegengaan van diefstal of inbraak. Echter moet het wel zo zijn dat de inbreuk op de privacy van leden en bezoekers van je turnvereniging niet in het geding komt, of in ieder geval zo klein mogelijk is. Logischerwijs is een camera op de toiletten of in de kleedkamers niet toegestaan, omdat mensen dan ongekleed in beeld kunnen komen. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan; het moet onderdeel zijn van een pakket met meerdere maatregelen.

Wetgeving en bewaartermijn
Maakt jouw vereniging gebruik van cameratoezicht? Dan moeten leden en bezoekers hiervan op de hoogte kunnen zijn vóór zij de hal betreden. Je kunt hiervoor bordjes en stickers gebruiken. Ook moet je aangeven met welk doel de camera’s zijn opgehangen. Vervolgens hebben betrokkenen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nog altijd de volgende rechten:

- Het recht om gegevens, zoals de camerabeelden, inzien;
- Het recht om vergeten te worden;
- Het recht op beperking van de verwerking;
- Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Ook mag je de camerabeelden als club niet langer dan noodzakelijk bewaren. Doorgaans ligt de grens hiervoor op maximaal vier weken. Indien er een incident is vastgelegd op de camerabeelden, mag je de betreffende beelden bewaren tot het incident volledig is afgehandeld.