Best Practices
Placeholder
Geplaatst door Yoeri Abrahams 3 maanden geleden

Doet jouw club al aan verduurzaming?

Veel clubs hebben de ambitie om hun accommodatie te verduurzamen. Nu de turnwereld langzaamaan weer probeert terug te keren naar normalere omstandigheden, gaan verenigingen straks ook weer aan de slag om hun onderkomen ‘groener’ te maken. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een stappenplan opgesteld waarin staat beschreven hoe verduurzaming succesvol kan.

Stap 1: initiatief
Je ziet met het bestuur mogelijkheden om bijvoorbeeld het energieverbruik van de turnhal wat te verminderen. Ga op zoek naar mensen binnen de club die een medestander van deze mogelijkheid zijn. Aan de hand van voorbeelden van andere clubs kun je aan hen duidelijk maken wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verminderd energieverbruik.

Stap 2: het projectplan
Na de fase waarin het initiatief is genomen, stelt een projectteam een plan op. Als bestuur moet je aangeven welke ruimte het projectteam krijgt om naar oplossingen te zoeken voor, bijvoorbeeld, het verminderen van het energieverbruik.

Stap 3: onderzoek en afstemming
Nu is het tijd om contact te zoeken met de gemeente. Ook voor hen is verduurzaming een thema dat regelmatig op de agenda staat. Kijk of de gemeente al plannen heeft voor verduurzaming, bijvoorbeeld via een lokaal sportakkoord, want een overkoepelend belang als verduurzaming kan een goede reden zijn om gezamenlijk op te trekken. Probeer ook nog contact te zoeken met clubs die al verduurzaamd zijn en inventariseer samen met de gemeente of andere clubs ook interesse hebben om dit stappenplan voor verduurzaming te volgen.

Stap 4: besluitvorming, geld en offertes
Als bestuur van de club moet je de doelstellingen en de mogelijkheden afwegen van het verduurzamingstraject. Dit moet een besluit opleveren waarin staat beschreven voor welke maatregel of welke maatregelen is gekozen. Daarnaast moet je helder hebben uitgelegd hoe alles omtrent de betaling in zijn werk zal gaan.

Stap 5: realisatie
De apparatuur of materialen die je nodig hebt voor verduurzaming, worden in deze fase geleverd door de leverancier. Hij installeert, isoleert en plaatst de verduurzamingsapparatuur, waarna je de leden inlicht over het belang én de toepassing van de maatregelen voor verduurzaming.

Stap 6: evaluatie en bijsturing
Nu is het zaak om te controleren of de maatregelen in de praktijk ook echt tot verduurzaming leiden. Levert de nieuwe apparatuur ook echt de gewenste besparing op? De resultaten van zulke vragen moet je als bestuur goed evalueren met betrokkenen als het projectteam, de gemeente en wellicht enkele leden.