Best Practices
Placeholder
Geplaatst door Yoeri Abrahams 3 maanden geleden

Hanteren jullie al een alcoholbeleid?

https://www.nocnsf.nl/alcohol-en-sport

Bij een gezonde sportomgeving hoort een verantwoord alcoholgebruik. Veel clubs zijn op de hoogte van de regels omtrent het schenken van alcohol, maar toch blijkt het moeilijk om die regels na te leven. Er zijn dan ook verschillende ondersteuningsmogelijkheden, zoals de nieuwe e-learning ‘Voor Elkaar.’

Eind 2018 ondertekenden zo’n zeventig organisaties het Nationaal Preventieakkoord. Dit preventieakkoord kent drie deelakkoorden: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Adelien van Kooten, projectleider Gezonde Sportomgeving bij ondertekenaar NOC*NSF, is blij met de nieuwe versie van de e-learning. “De vorige e-learning was ruim tien jaar oud. Het is super om te zien hoeveel sportverenigingen er inmiddels aandacht aan besteden, dus dan willen we hen ook zo goed mogelijk ondersteunen. Dat lukt met de nieuwe versie beter, omdat die meer handvatten biedt om het alcoholbeleid van de club ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen."

Lastig maar noodzakelijk
“Wij willen vooral clubs helpen om een leuke en veilige sportomgeving te creëren voor haar leden daar hoort bij dat er op een zorgvuldige manier met alcohol wordt omgegaan”, vervolgt van Kooten. Het is voor een vereniging namelijk niet eenvoudig om te allen tijde de alcoholregels te hanteren. Een meerderjarig iemand die een alcoholische drank haalt en vervolgens aan een minderjarig iemand geeft, is bijvoorbeeld lastig te controleren. Toch liegen de boetes er niet om: de eerste keer dat je betrapt wordt, bedraagt de boete € 1.360 euro. Bij meerdere overtredingen kan dat bedrag oplopen tot € 5.400 euro. Des te meer reden om de regels na te leven, dus.

Samen met een aantal betrokken partijen, waaronder de Nederlandse brouwers, zijn er richtlijnen opgesteld die een sportvereniging kunnen helpen in het maken of aanpassen van hun alcoholbeleid. “Alcohol schenken aan jongeren onder de achttien jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine”, aldus van Kooten. “Er is nog steeds een grote groep jongeren die voor hun achttiende begint met drinken. Om verschillende redenen is alcoholgebruik voor jongeren extra riskant, zo kan het de ontwikkeling van hun hersenen verstoren. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdient."

Beschikbare hulpmiddelen
Er moet bij elke vereniging tijdens het schenken van alcohol dan ook altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcoholgebruik. Deze kennis kan iemand officieel behalen door het afronden van de cursus Sociale Hygiëne of door de e-learning ‘Voor Elkaar’. Het advies is om iedereen binnen de vereniging die achter de bar staat de e-learning te laten volgen.

De volgende tools kun je in je gymnastiekvereniging gebruiken:
- De vernieuwde e-learning ’Voor Elkaar’;
- Model bestuursreglement alcohol in de sport;
- Richtlijnen alcohol en sport;
- FAQ alcohol in de sportkantine;
- Materialen voor sportclubs, zoals een schenktijdenkaart.

Al deze tools zijn te vinden via de pagina van NOC*NSF, de link vind je bovenaan deze pagina.