Best Practices
Placeholder
Geplaatst door Yoeri Abrahams 10 maanden geleden

Werf leden met het communicatiepakket

https://clubbase.sport.nl/media/23193/communicatiepakket-niet-leden-binding.zip

De coronaperiode is niet alleen voor gymnastiekverenigingen een lastige tijd geweest; heel sportend Nederland werd een halt toegeroepen. Een gevolg hiervan is dat de sportdeelname in Nederland is gedaald en het voor je eigen turnclub nu niet alleen prettig is om nieuwe leden te werven, maar ook erg belangrijk. Om jouw turnvereniging te helpen bij het werven én behouden van leden, is er nu een handig communicatiepakket beschikbaar!

Het communicatiepakket is afkomstig van NOC*NSF en gratis te downloaden. Je vindt het pakket via bovenstaande link. In het communicatiepakket vind je verschillende mappen. Het bevat onder andere stappenplannen, tips, voorbeelden en praktische communicatiemiddelen die jouw turnvereniging kan inzetten om turn(st)ers te werven en je huidige leden te behouden.

Verschillende categorieën
Het communicatiepakket bestaat uit drie categorieën: het werven van nieuwe sporters, het binden van nieuwe sporters en het behouden van sporters. Bij het werven van nieuwe sporters helpt het communicatiepakket met het aanspreken van nieuwe doelgroepen. De categorie ‘binden van nieuwe sporters’ biedt hulp bij het activeren van nieuwe gymnasten om vaker terug te komen of zelfs lid te worden. Het behouden van supporters biedt middelen waarmee je zowel nieuwe of oude leden actief kunt binden aan je turnclub.

Voor iedereen
Voor de een is sporten een logischere activiteit dan voor een ander. Met het communicatiepakket streeft NOC*NSF naar inclusieve sport waar Nederlanders geen drempels meer ervaren een sport op te pakken of lid te worden van een vereniging. In dit communicatiepakket wordt uit dat oogpunt rekening gehouden met alle doelgroepen, om ook jouw gymnastiekvereniging te inspireren om actief aan de slag te gaan met inclusie in de sport. Als je meer hulp nodig hebt of vragen hebt over een bepaald onderwerp, kan je het document ‘Contactpersonen’ raadplegen. Hier vind je een overzicht van organisaties en instanties bij wie je terecht kan!