Best Practices
Placeholder
Geplaatst door Luc Keersmaekers 6 maanden geleden

Goede voorbereiding op coronacrisis bij Avanti-Turnivo

Het coronavirus dwingt sportclubs om de deuren dicht te houden. Op de vraag ‘hoe nu verder?’ weet niemand het precieze antwoord, maar Avanti-Turnivo bereidt zich zo goed mogelijk voor op de verschillende scenario’s. Wij spraken één van de bestuursleden van de gymnastiek- en turnvereniging uit de Kempen over hoe zij te werk gaan in deze rare tijden.

Waar zijn jullie in deze tijd mee bezig?

“Nu we ons complex niet mogen gebruiken, besloten we om een aantal dingen naar voren te halen in onze planning. Het opknappen van de zaal en het repareren van materialen, bijvoorbeeld. Van de andere kant kijken we ook naar wat we over een tijdje pas kunnen doen. Onlangs verscheen er vanuit NOC*NSF een protocol voor de buitensport. Op een gegeven moment zal de regering ook besluiten dat de binnensport weer aan de slag mag. Maar omdat we nog niet weten wanneer we weer mogen starten, kunnen we bij exploitanten nog niet aangeven hoeveel uren wij de zalen willen afnemen. Daarom zijn we al in gesprek met de exploitanten over hoe we daar afspraken over kunnen maken. Hun belang is dat de zaal verhuurd wordt, ons belang is dat we genoeg zalen huren, maar we hebben óók het belang dat we niet betalen voor een zaal die we niet gebruiken. En omdat wij als club met zo’n tien procent per jaar groeien, betekent dat ook dat we elk jaar nieuwe mensen proberen aan te trekken, of onze huidige trainers meer uren proberen te geven. Als je niet weet wanneer je weer kunt starten, is het belangrijk om na te denken over zulke zaken. Daarom hebben we op basis van een aantal mogelijke scenario’s al plannen opgesteld. Daarin staat hoe we kunnen handelen, afhankelijk van het binnensportprotocol dat verschijnt. Zo kunnen we straks snel schakelen.”

Waar houden jullie nog meer rekening mee?

“Stel dat de kinderen jonger dan twaalf jaar niet meer samen mogen sporten met kinderen boven de twaalf jaar, of dat je nog maar maximaal acht kinderen in één turngroepje mag hebben. We hebben nu groepen van tien tot twintig kinderen. Dat betekent dat we lessen moeten gaan opsplitsen, regelmatiger de zalen gaan gebruiken en meer trainers nodig hebben. Kortom, dat we extra kosten gaan maken. We gaan ook een Coronateam instellen. Dat wordt een mix van trainers, vrijwilligers en inbreng vanuit het bestuur, die zich gaan bezighouden met het voldoen aan alle richtlijnen. Neem bijvoorbeeld het protocol voor de buitensport. Daarin staat dat kinderen die hoesten, thuis moeten blijven. Maar wat nou als een ouder zich daar niet aan houdt en het kind bij ons afzet voor de turnles. De ouder is dan al weg, want die mag niet mee naar binnen. Dan hebben wij een hoestend kind op de vereniging. Wat doe je dan? Dat zijn zaken waar we nu alvast goed over nadenken.”

Hoe gaat het in zijn werk?

“Met een team van trainers, bestuurders en een aantal ouders denken we over zulke scenario’s na. Dat doen we wekelijks, gewoon via Microsoft Teams. Iedereen heeft iets in te brengen, want we moeten dit samen doen. Als we de kinderen weer aan het sporten willen krijgen, dan vergt dat flexibiliteit van ons allemaal: van trainers, van ouders en van zaalverhuurders. Onderaan de streep moet je dan met elkaar vaststellen dat je één vereniging bent en dat iedereen hetzelfde belang heeft: de kinderen weer veilig en verantwoord laten turnen. Daarom verwachten wij dat iedereen meedenkt en het verenigingsgevoel hoog in het vaandel heeft staan.”

Heb je nog concrete tips?

“Zorg dat je nieuwe activiteiten blijft ontwikkelen. Wij proberen onze leden nu bijvoorbeeld betrokken te houden met filmpjes. Maar straks, in de zomer, zitten hartstikke veel mensen in Nederland te wachten op een leuke activiteit omdat een groot deel van de vakanties naar het buitenland niet doorgaan. Stel dat je vanaf 1 juli weer mag sporten, dan hebben de exploitanten drie maanden geen huur gedraaid en een hoop van onze leden heeft geen lessen gehad. Het is dus ideaal om in de zomervakantie een leuke activiteit neer te zetten. De mensen die nu geen les geven, vinden het ook leuk om mee te denken over zulke vraagstukken. Daarnaast is het een goede gelegenheid om te laten zien wat voor mooie dingen we met de turnsport kunnen doen!”

Meer weten?

Wil je graag meer weten of de aanpak van Avanti-Turnivo? Neem dan contact met info@avanti-turnivo.nl. Zij geven je graag nog wat meer informatie!

6 maanden geleden aangepast door Luc Keersmaekers