We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Bondsraadlid Leo vertelt

Leo Cuijpers (51) is in het dagelijkse leven directeur van een opleidingsinstituut voor IT-professionals. Hij rolde via zijn twee dochters de turnsport in. “Ik was al hockeycoach en voetbaltrainer/coach. Met vier kinderen wordt er continu aan je mouw getrokken. Zo ben ik ook bij de turnvereniging terechtgekomen. Het is een hartstikke mooie sport.” Accountmanager Gijs Naus benaderde Leo zo’n 2,5 jaar geleden voor de Bondsraad. Hij vindt het een hele eer en vraagt zich tegelijkertijd af of het niet teveel tijd kost. “Mijn eerste vraag was: wat betekent dit aan werk? Er ligt al heel wat op mijn bordje. Ik doe veel in het maatschappelijke leven. Ik ben betrokken bij de politiek, ben voorzitter van de turnvereniging KDO Deurne én voorzitter van een lokaal evenement.” Leo gaat met Gijs rond de tafel zitten en hij hoort meer over de inhoud van de functie. Het lijkt hem wel een leuke uitdaging en hij zegt ‘ja’. “In een vereniging kijk je vaak kleinschaliger naar de turnsport. Bij de KNGU kijk je over het hele land.  Zo zie je bij veel verenigingen dat het lastig is om aan bestuurders te komen en hun club goed te laten draaien. Het is een uitdaging om op overkoepelend niveau dat soort clubs ondersteuning te bieden en mee te denken wat er nodig is om ze actief te houden.”

“Vaak hoor je van mensen: geen tijd, ik doe al zoveel. Een bestuursfunctie, daar ziet men nogal eens tegenop. Je gaat ook een commitment aan voor een aantal jaren. Maar als je een goed bestuur hebt, kun je de taken verdelen. Dat verlicht.”

“Je bent het klankbord van het Bondsbestuur. En voor het Bondsbestuur is het belangrijk dat er met kritische ogen meegekeken wordt. Niet om af te kraken, maar om op te bouwen. Je bekijkt voorstellen kritisch, vult aan waar nodig om tot een betere uitvoering te komen. Ik zeg altijd: beter een 9 dan een 8!” Leo benadrukt het belang om te weten welke trends er spelen binnen de gymsport. “Er is een maatschappelijke beweging gaande: ledenaantallen lopen terug. We moeten kijken naar nieuwe verdienmodellen, ’n andere sportinfrastructuur. Dit vergt een omschakeling bij de bond en de verenigingen.” Hij wil graag zijn kennis en kunde inzetten ten goede van de bond. “Ik ben na een tumultueuze tijd aangeschoven. We zitten op de weg opwaarts, maar we zijn er nog niet. We moeten continu kijken wat als we als bond kunnen doen om in de toekomst relevant te blijven. Zoals het aanreiken van handvatten en modellen om de clubs bestaansrecht te laten behouden. Dat is best lastig door de individualisering en de concurrentie in sportaanbod is groot. Daar is hulp voor nodig en vanuit de overkoepelend bond kun je die steun bieden.” Leo nodigt mensen uit zich kandidaat te stellen, die mee willen besturen op hoofdlijnen. Zelf is hij nog lang niet uitgekeken als bondsraadlid. “Ik ben net begonnen. Als het mag, wil ik graag voor een nieuwe periode mijn bijdrage leveren aan de KNGU.”

Spreekt het verhaal van Leo jou aan? Stel je dan nú kandidaat!