We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Functieprofiel

Meer mensen laten bewegen én laten genieten van de gymsport. Dat is de droom van de KNGU. Voor de Bondsraad zijn we op zoek naar nieuwe bondsraadleden met verschillende expertises, die een bijdrage willen leveren aan deze droom. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team van elf bondsraadleden. Je stemt gezamenlijk in met het strategisch (meer)jarenplan van het Bondsbestuur en hebt een toezichthoudende rol en controlerende taak op het resultaat. 

“Als bondsraadlid ben je een échte ambassadeur. Door je enthousiasme en kennis bouw je mee aan het fundament van onze gymsport.”

Wat houdt deze rol in?

De samenstelling van de Bondsraad is een goede afspiegeling van alle leden en sporters. Als bondsraadlid beschik je over specifieke kennis en ervaring op één aandachtsgebied. Er is hierbij een onderverdeling gemaakt in Marketing en Communicatie, Financiën en Informatisering/IT, Clubbestuurders, Sporters en Ouders, Trainers en Coaches en Algemene Coördinatie. Als bondsraadlid houd je toezicht op het functioneren van de KNGU. Je bent in staat de toezichthoudende en goedkeurende rol op professioneel niveau in te vullen. En je geeft op coöperatieve wijze invulling aan het samenspel met het Bondsbestuur en de directie. Dit vereist een onafhankelijke opstelling en betrokkenheid, waarbij je openstaat voor het brede maatschappelijke belang en individuele belang van de sporter.

Wat heb jij als bondsraadlid verder in huis?

Je hebt affiniteit met de gymsport en de verschillende disciplines*. Je begrijpt hoe een toezichthoudende rol werkt en hebt kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waarbij je zonder last of ruggespraak de functie kunt vervullen (volgens de governance van de KNGU). Ook heb je kennis van de verenigingsstructuur en stichtingen met sporters/leden en vrijwilligers. Je bent in staat tot samenwerking met andere bondsraadsleden, directie en het Bondsbestuur en kunt onafhankelijk van een achterban handelen. Je hebt interesse in strategische vraagstukken en bent goed in staat hoofdlijnen vast te houden. Je trekt op basis van beschikbare informatie realistische conclusies en formuleert adviezen op basis van een gedegen analyse. En je handelt consequent naar afspraken, kunt omgaan met belangentegenstellingen en bent rolbewust en rolvast. 

* turnen, trampolinespringen, groepsspringen, ritmische gymnastiek, acrogym, dans, rhönrad, freerunnen

Welke kennis verwachten we per aandachtsgebied? 

Marketing en Communicatie

Je hebt aantoonbare affiniteit met en actuele kennis van (online en offline) marketing en communicatie binnen de verenigingsstructuur. En feeling met én kennis van de hele community van de gymsport.

Financiën en Informatisering/IT

Je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van financiën en informatisering/IT binnen een verenigingsstructuur. En je beschikt over kennis van de laatste ontwikkelingen rond digitalisering en automatisering van service, diensten en producten.

Klantgroep Clubbestuurders

Je hebt ervaring als clubbestuurder in de gymsport en je weet wat er breed bij de clubbestuurders leeft.

Klantgroep Sporters en Ouders

Je bent sporter, oud-sporter of ouder/verzorger van een sporter. Ook heb je affiniteit met én kennis van de (inhoudelijke) ontwikkelingen in de gymsport inclusief topsport.

Klantgroep Trainers en Coaches

Je hebt ervaring en/of feeling met trainen en coachen van (jonge) sporters en je snapt het belang van een verantwoord pedagogisch sportklimaat. Daarnaast weet je wat er breed onder de trainers en coaches leeft en omarm je de pedagogisering van de sport.

Algemene Coördinatie

Je draagt verantwoordelijkheid voor het algemeen functioneren van de Bondsraad en bent eerste aanspreekpunt naar Bondsbestuur en directie. Je ziet erop toe dat de Bondsraad zijn toezichthoudende rol vervult volgens de governance van de KNGU. Het past bij je om samen met de bondsvoorzitter verantwoordelijk te zijn voor een effectief verloop van de bondsraadsvergaderingen.

Wat zijn jouw voordelen?

  • Deelname aan introductieprogramma voor bestuurders.
  • Betrokkenheid bij het hoogste orgaan binnen de gymsport.
  • Uitdagende toezichthoudende rol.
  • Participatie en meedenken tijdens thematische bijeenkomsten.

Enthousiast? Helaas! De kandidaatstelling is gesloten.

De kandidaatstelling is inmiddels gesloten. De kiescommissie heeft op basis van de aanmeldingen een kieslijst van bondsraadkandidaten per aandachtsgebied opgesteld. Tussen 20 mei en 9 juni kunnen clubs stemmen op hun favoriete bondsraadlid. Op 12 juni vindt de definitieve vaststelling plaats. Uiterlijk 5 juli is de installatie van de vernieuwde Bondsraad een feit!