We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Verkiezingen

Wil jij graag een bijdrage leveren aan deze interessante toezichthoudende rol? Meld je uiterlijk 5 mei a.s. aan voor één van de aandachtsgebieden. De kiescommissie stelt op basis van de aanmeldingen een kieslijst van bondsraadkandidaten per aandachtsgebied op. Hiervoor worden op maandagavond 13 mei en dinsdagmiddag 14 mei gesprekken gevoerd met potentiële bondsraadleden. Tussen 20 mei en 9 juni kunnen clubs dan (op basis van een staffel) via deze site stemmen op hun favoriete bondsraadlid. Op 12 juni maakt de kiescommissie de definitieve vaststelling bekend. Uiterlijk 5 juli is de installatie van de vernieuwde Bondsraad een feit!

Kiescommissie

De kiescommissie is nieuw in het leven geroepen. Deze bestaat uit Marijke Fleuren (onafhankelijke voorzitter), Mark Zwaan en Kees ten Cate (niet-herkiesbare bondsraadleden) en Hedwig Visser en Bob de Beer (KNGU-leden). Zij zullen op basis van het functieprofiel en de aandachtsgebieden Marketing en Communicatie, Financiën en Informatisering/IT, Clubbestuurders, Sporters en Ouders, Trainers en Coaches en Algemene Coördinatie gesprekken voeren met potentiële bondsraadleden.

Diversiteit

Het nastreven van diversiteit binnen de vernieuwde Bondsraad zorgt voor een goede afspiegeling van onze achterban. Naast het cv en de motivatie wordt onder andere gekeken naar leeftijd, achtergrond, geografische spreiding en verdeling M/V. Een zogenaamde routekaart helpt de kiescommissie een juiste en objectieve keuze te maken tijdens het sollicitatieproces.