We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Vernieuwd bestuursmodel

Het bestuursmodel van de KNGU is vernieuwd en is mede tot stand gekomen op basis van een evaluatie met de huidige Bondraad. In de kern is het ongewijzigd gebleven. De grootste verandering zit in de wijziging van de Bondsraad: van 20 leden naar 11 leden en een selectieprocedure op basis van aandachtsgebieden. Een speciaal aangestelde kiescommissie selecteert en spreekt potentiële bondsraadleden die zich verkiesbaar stellen. Clubs kunnen vervolgens op hun favoriete bondsraadlid stemmen op basis van een staffel (naar rato van het aantal leden). Een rooster van aftreden wordt zodanig ingericht (elke twee jaar verkiezingen voor 5 tot 6 leden) dat er een balans ontstaat tussen continuïteit en vernieuwing.

De huidige verkiezing leidt komende maanden naar een vernieuwde samenstelling van de Bondsraad. Hierin zijn slagvaardigheid, kwaliteit, diversiteit en rolvastheid geborgd, zodat de toezichthoudende rol namens de leden effectief en professioneel wordt ingevuld.

Infographic bestuursmodelKNGU voorkant PNG