We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Statutencommissie

De statutencommissie is samen verantwoordelijk voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU. De statutencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van (juridische) bestuurlijke en technische onderdelen van de KNGU-regelgeving.


De statutencommissie is als volgt samengesteld:

Han van Galen
Voorzitter
074 266 4659
han.vangalen@home.nl

Naomi Boer
Contactpersoon KNGU
055 505 8700
boer@kngu.nl

Pascal Aarden
Anne de Jong
Mattie de Koning