Statutencommissie

De statutencommissie is samen verantwoordelijk voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU. De statutencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van (juridische) bestuurlijke en technische onderdelen van de KNGU-regelgeving.

De statutencommissie is als volgt samengesteld:

Mark Tempelman, voorzitter 
Pascal Aarden, commissielid
Anne de Jong, commissielid
Mattie de Koning, adviseur tot mei 2020
Han van Galen, adviseur tot mei 2020

Vanuit het Bondsbureau:
Naomi Boer
Contactpersoon KNGU
055 505 8700
boer@kngu.nl

De statutencommissie breidt het team graag uit en is op zoek naar een Commissielid. Voor meer informatie bekijk de vacature