Statutencommissie wordt pool van experts

Op 23 april 2020 is door de Bondsraad besloten dat de Statutencommissie als bondscommissie is opgeheven en wordt omgevormd tot een pool van experts. Meer informatie volgt later dit jaar. 

De statutencommissie is samen verantwoordelijk voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU. De statutencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van (juridische) bestuurlijke en technische onderdelen van de KNGU-regelgeving.

De statutencommissie is tot 23 april 2020 als volgt samengesteld:

Pascal Aarden, commissielid
Anne de Jong, commissielid
Han van Galen, adviseur

Vanuit het Bondsbureau:
Naomi Boer
Contactpersoon KNGU
055 505 8700
boer@kngu.nl