Bondsbestuur

Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. Voor de stip op de horizon. De medewerkers en vrijwilligers geven, met behulp van een jaarplan en een begroting, invulling en uitvoering aan dit beleid. Het bestuur ziet erop toe dat de werkorganisatie haar doelstellingen uit het jaarplan waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Bondsraad. De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de aandachtsgebieden onderling worden verdeeld. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar en het maximale aantal zittingstermijnen is drie. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie.

Hier vind je het rooster van aftreden van het Bondsbestuur.

Bestuursleden

Monique Kempff

Als trotse voorzitter van de KNGU houd ik mij bezig met alle facetten van de gymsport. Samen met collega’s uit het bestuur, de werkorganisatie, de Bondsraad, vrijwilligers en onze leden, zet ik mij in voor het met plezier en passie in beweging brengen van Nederland door onze prachtige gymsport nog meer op de kaart te zetten.

Rob Voss Foto CLOSE 2

Hugo Hollander

In mijn rol als penningmeester van de bond houd ik, vanuit mijn vakgebied, de financiën goed in de gaten. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een accountantskantoor voor organisaties met een maatschappelijke missie. Ik vind sport in het algemeen en turnen in het bijzonder fascinerend om te zien. De toewijding en energie die jonge mensen in hun sport steken werkt stimulerend. In mijn vroege jeugd turnde ik bij Die Haghe. Nu tennis ik en loop ik recreatief hard.

Rob Voss Foto CLOSE 3

Ab Warffemius

Mijn focus binnen het Bondsbestuur ligt op sporters en fans. Ik krijg er energie van om te bouwen aan de KNGU als toekomstbestendige moderne sportbond waar mensen graag bij willen horen. Samen met sporters, vrijwilligers en fans zijn we tot mooie dingen in staat. Dat geldt niet alleen voor de breedtesport maar ook voor de topsport.

Rob Voss Foto CLOSE 5

Fieke Willems

Van 7 jaar tot 27 jaar was ik in de turnhal te vinden als actief (top)turnster. Hierdoor weet ik hoe het leven als topsporter is, maar ook de kant van de breedtesport ken ik. Mijn achtergrond maakt dat ik de belangen en gedachten van verschillende mensen in de turnwereld begrijp. Hiermee hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren voor al de leden van de KNGU. Daarnaast ben ik inmiddels arts, bijna neuroloog en heb ik 2 vrolijke, lieve zoontjes van 1 en 3 jaar oud die dol zijn op rennen, springen, klimmen, stunten en auto’s.

Rob Voss Foto CLOSE 4

Hetty Mulder

De verbintenis met gymnastiek dateert al uit mijn jeugd, toen ik als meisje lid was van De Hazenkamp in Nijmegen. Later ging mijn dochter Gwenn turnen, deed ik de opleiding tot jurylid en werd ik voorzitter. Ik raakte steeds meer betrokken bij de topsportkant en werd voorzitter van Topturnen Oost Nederland. In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs en woon ik met mijn echtgenoot in Amsterdam. Ik hoop nog een poosje mee vorm te geven aan de nieuwe, uitdagende strategische koers van de KNGU, en heb alle vertrouwen in de groep mensen met wie we daarmee bezig zijn.

Rob Voss Foto CLOSE 7