We zijn druk bezig om deze nieuwe site te voorzien van alle informatie. Het kan dus zijn dat je tijdelijk wordt doorgestuurd naar de oude website. Heb je nog vragen of ideeën? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Bondsraad

Vertegenwoordiging van onze leden

De bondsraad waarborgt dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de bondsraad verantwoordelijk is voor de goedkeuring van het strategisch plan, het toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie en het jaarverslag met de jaarrekening. De bondsraad komt jaarlijks drie keer bij elkaar.

De bondsraad bestaat uit 20 vertegenwoordigers van de KNGU-leden. Elk district is vertegenwoordigd met vier leden, die elk één stem hebben in de bondsraad. Elk persoon die lid is van de KNGU kan zich kandidaat stellen om de onbezoldigde functie van bondsraadslid te vervullen. De leden van de bondsraad functioneren zonder last of ruggespraak en mogen niet gelijktijdig een andere functie binnen de KNGU bekleden, behoudens op het niveau van gymsportaanbieders. De zittingstermijn van een bondsraadslid is vier jaar en de maximale zittingstermijn voor een lid van de bondsraad is twaalf jaar.

Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van een gemoderniseerd bestuursmodel. Daarmee verandert per medio 2019 de samenstelling van de bondsraad en de wijze waarop deze tot stand komt. Houd de website in de gaten voor nieuws. 

Noord
 • Kees ten Cate
 • Luuk Swiers
 • Paula van de Wijngaart
 • Johan Postema
Oost
 • Harrie Garritsen
 • André Vliek
 • Mark Tempelman
 • Wim Zegers
Mid-West
 • Loek Heinsman
 • Harry van Schie
 • Mark Zwaan
 • Stefan Probst
Zuid
 • Leo Cuijpers
 • Sjaak Paulides
 • Kees Verkerke
 • Rien van Weele
Zuid-Holland
 • Johan van Dam
 • Wil de Gids

2019

Archief