Bondsraad

Achterban van onze leden

Het bestuursmodel van de KNGU wordt dit jaar vernieuwd. In de kern is het ongewijzigd gebleven. De grootste verandering zit in de wijziging van de Bondsraad: van 20 leden naar 11 leden en een selectieprocedure op basis van aandachtsgebieden. Afgelopen maanden vond de bondsraadverkiezing plaats voor deze vernieuwde samenstelling van de Bondsraad. Hierin zijn slagvaardigheid, kwaliteit, diversiteit en rolvastheid geborgd, zodat de toezichthoudende rol namens de leden effectief en professioneel wordt ingevuld. Een rooster van aftreden is zodanig ingericht (elke twee jaar verkiezingen voor 5 tot 6 leden), dat een balans ontstaat tussen continuïteit en vernieuwing.

Wat doet een Bondsraad eigenlijk? De Bondsraad zorgt ervoor dat het Bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de Bondsraad verantwoordelijk is voor de goedkeuring van het strategisch plan, het toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie en het jaarverslag met de jaarrekening.

De vernieuwde Bondsraad bestaat uit 11 leden*, verdeeld over 6 aandachtsgebieden:

  • Algemene coördinatie > Paula van de Wijngaart
  • Marketing en Communicatie > Leonie Verwer en Mirjam Servaes
  • Financiën en Informatisering/IT > Johan Postema en Leo Cuijpers
  • Clubbestuurders > Loek Heinsman en Daphne Veldman
  • Sporters en Ouders > Vivianne Zeestraten en Remco Korzeniewski
  • Trainers en Coaches > Bianca Mulder en Arthur Haasbroek

* op 27 juni 2019 is deze Bondsraad geïnstalleerd

Lees het verslag van de Kiescommissie hoe de nieuwe Bondsraad tot stand is gekomen.

 

 

 

Vergadering 13 april 2019

Vergadering 27 juni 2019

Archief