Bondsraadsvergadering 19 oktober

Agenda bondsraadsvergadering
Zaterdag 19 oktober 2019
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Papendal Arnhem

Status vergadering: kennismaking en oordeelsvormend

10.00 uur – 10.30 uur:
1. Opening en mededelingen

10.30 uur – 11.30 uur:
2. Kennismaking

11.30 uur – 12.00 uur:
3. Terugblik 2016 – 2018 (door Marieke van der Plas/KNGU)

LUNCH: 12.00 uur – 12.45 uur

12.45 uur – 15.40 uur:
4. Maatschappelijke ontwikkelingen en transitie in sport (door Carlijn Mol/NL Sport)
5. Strategie KNGU (door Bianca Wieman/KNGU)
6. Meerjarenambities 2020-2022 + highlights 2020 (door Marieke van der Plas/KNGU)

BREAK: 15.40 uur – 16.10 uur

16.10-16.30 uur
7. Begroting 2020 en doorkijk 2020-2022 (door Stefan Rugenbrink/KNGU)

16.30 uur – 17.00 uur
8. Benoeming notulencontrolecommissie
Voorgesteld wordt Paula van de Wijngaart en Arthur Haasbroek te benoemen in de notulencontrolecommissie.

9. Verslag en actielijst vorige vergadering
9.1 Verslag vergadering 27 juni jl. 
9.2 Actielijst vergadering 27 juni jl. 

10. Organisatie
10.1 Statutencommissie: 1) aftredend lid en 2) benoeming voorzitter

11. Rondvraag en sluiting