Bondsraadvergadering 13 april 2019

Agenda bondsraadsvergadering

Zaterdag 13 april

Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond 

Status vergadering: extra besluitvormende vergadering inzake juridische zaken

 1. Vaststellen agenda

 2. Opening en mededelingen (mondeling)
  2.1 Welkom (Monique)
  2.2 Verzetten van de bondsraadsvergadering van 21 juni naar 27 juni 2019
  2.3 VWS Sportakkoord (Marieke) 

 3. Benoeming notulencontrolecommissie

  Voorgesteld wordt Mark Zwaan en Paula van de Wijngaart te benoemen in de notulencontrolecommissie.

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 12 december jl. (ter vaststelling, bijlage)
  4.2 Actielijst vergadering 12 december jl. (ter bespreking, bijlage)

 5. Juridische aanpassingen en Bondsraad 2.0
  5.1 Juridische aanpassingen statuten en HR
  5.1.1 Statuten
  5.1.2 HR H1
  5.1.3 HR H2
  5.1.4 HR H3
  5.1.5 HR H4
  5.1.6 HR H5
  5.1.7 HR H6
  5.1.8 HR H7
  5.1.9 HR H8
  5.1.10 HR H9
  5.1.11 HR H10
  5.1.12 HR H11
  5.2 
  Benoeming kiescommissieleden en voorzitter kiescommissie (ter besluitvorming, bijlage)
  5.3 Profielen bondsraadsleden (ter besluitvorming, bijlage)
  5.3.1 Nieuw algemeen profiel bondsraadlid
  5.3.2 Profielen voor 6 aandachtsgebieden bondsraadsleden

 6. Ter informatie
  6.1 Globale planning nieuwe Bondsraad (bijlage)
  6.1.1 Globale planning Bondsraad 2.0
  6.2 
  Communicatieplan nieuwe Bondsraad (bijlage)
  6.2.1 Communicatieplan Bondsraad 2.0
  6.3 
  Doelen projecten jaarplan 2019 die in kwartaal 1 zijn gestart (bijlage)
  6.3.1 Doelen projecten 2019
  6.4 
  Accommodatiebeleid (bijlage)
  6.4.1 Accommodatiebeleid

 7. Rondvraag