Bondsraadvergadering 2019

Agenda bondsraadsvergadering

Donderdag 27 juni 2019
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond 

Status vergadering: besluitvormend en installatie nieuwe Bondsraad  

 1. Opening 
  1.1 Welkom (Monique)

 2. Mededelingen (mondeling)

  2.1 Planning opschoning HR

 3. Benoeming notulencontrolecommissie
  Voorgesteld wordt Mark Zwaan en Loek Heinsman te benoemen in de notulencontrolecommissie

 4. Verslag en actielijst vorige vergadering
  4.1 Verslag vergadering 13 april jl.
  4.2 Actielijst vergadering 13 april jl.

 5. Financiële en juridische zaken
  5.1 Jaarverslag 2018 – bestuursverslag en jaarrekening 2018
  5.1.1 KNGU DG Jaarverslag 2018

 6. Organisatie
  6.1 (her)Benoemingen: Bondsbestuur: geen mutaties Statutencommissie: Han van Galen treedt af als voorzitter
  6.2 Installatie nieuwe Bondsraad
  6.2.1 Verslag Kiescommissie bondsraadsverkiezing 2019

 7. Rondvraag

Ter informatie