Nieuwe initiatieven

 • Vaardige generatie
  De KNGU, NEVOBO, KNHB en KNVB hebben de gezamenlijke ambitie dat in 2030 elk kind in Nederland (0-12 jaar) vaardig ('breed motorisch') is in bewegen en zo overal en altijd met plezier deelneemt aan sport en beweegactiviteiten. Met als basis het Sportakkoord, de Transitie van de Sport en het Advies “Plezier in Bewegen” slaan de NEVOBO, KNGU, KNHB en KNVB de handen ineen om het breed motorisch ontwikkelen van kinderen te stimuleren. Om zo de kwaliteit en het plezier van het bewegen te vergroten. Dat is belangrijk, omdat Nederlandse kinderen steeds minder bewegen, steeds minder buiten spelen en mede hierdoor motorisch steeds minder vaardig zijn. Dit heeft een negatieve maatschappelijke impact tot gevolg.

 • Urban Sports Coalition 
  Samen met de KNWU en de gemeente Arnhem zijn we in 2018 gestart met de Urban Sports Coalition (USC). Dit project wordt tot 2021 gefinancierd vanuit het innovatiefonds van NOC*NSF. USC neemt het voortouw in het bouwen van een urban-community in de gemeente Arnhem. Cijfers wijzen uit dat de georganiseerde sport nauwelijks in staat is om jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar te boeien en te binden. Het bewegen in de openbare ruimte wordt ondertussen steeds populairder en ook in Arnhem zijn er meer dan genoeg kansen om de stad als speelveld in te richten. Met USC testen we een nieuwe aanpak om met name jongeren in beweging te krijgen.
  In het nieuws

 • Sport als opvoedingsmilieu: ‘denk vanuit het kind’
  Sportbeoefening strekt veel verder dan simpelweg een techniek onder de knie krijgen. Het draait om motorische en fysieke vaardigheden, maar zeker ook om plezier, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. Het ontwikkelen van psychosociale vaardigheden vergt een andere manier van kijken, denken en handelen bezien vanuit het technisch kader. De KNGU heeft, in samenspraak met NOC*NSF, de handen ineengeslagen met de KNVB. Een programmaleider is aangesteld, die in 2019 en 2020 de beweging rondom de pedagogische visie landelijk verder in gang zet en activiteiten zal uitrollen.