Strategie

Onze toegevoegde waarde
Op welke manier is de KNGU van toegevoegde waarde? De WHY, HOW & WHAT zeggen iets over onze manier van denken, handelen en communiceren en vormen daarmee de rode draad door al onze plannen.

  • WHY: De gymsport legt de basis voor een leven lang beweeg- en sportplezier. Mensen die bewegen voelen zich fitter en gelukkiger. We geloven in de kracht en het plezier van nieuwe dingen leren.

  • HOW: De KNGU werkt als verbindend aanjager in het speelveld van de gymsport. We ontsluiten kennis en inspiratie om zo het open gymsport netwerk te laten groeien en bloeien. We werken vanuit de overtuiging dat delen vermenigvuldigen is.

  • WHAT: Wij brengen kwaliteit, kaders en veiligheid in de sport. We zetten in op het bij elkaar brengen van mensen en partijen om de gymsport te ontwikkelen. We leveren producten die uniek zijn in de community en die mensen uitdagen om hun grenzen te verleggen.

Waar ligt onze focus?
Onze focus ligt de komende jaren op vier strategische doelen:

  1. Doelgroepen waarderen wat we voor ze doen.
  2. De kwaliteit van de sportaanbieders neemt toe.
  3. De prijzen van onze producten en diensten zijn transparant opgebouwd; je weet waarvoor je betaalt.
  4. Onze medewerkers & vrijwilligers zijn trots om voor de KNGU te werken; het zijn ambassadeurs.

Hoe we deze doelen het komende jaar gaan verwezenlijken, lees je in ons jaarplan.

Jaarplan
Onze strategie en doelstellingen voor komend jaar hebben we geformuleerd in ons jaarplan. Ook vind je in het jaarplan de begroting voor komend jaar. Deze zijn te vinden onder kerndocumenten.