Misbruik melden

Bij een sportvereniging moet iedereen zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag overal voor, ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. En ook belangrijk: voor een luisterend oor.

Vertrouwelijk
Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers of bestuursleden van een gymsportvereniging. Meldingen die bij de KNGU binnenkomen worden zeer vertrouwelijk behandeld. Het is aan de melder te bepalen wat voor stappen er genomen worden en hoeveel vaart er achter gezet wordt. Het belangrijkste is dat hij of zij zich hier prettig bij voelt. Bij ons meldpunt werkt een vertrouwenscontactpersoon die ervaring heeft met dit soort situaties en een slachtoffer kan begeleiden in de eerste opvang.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Melding
  Er komt een melding binnen. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt. Vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag komen bij onze vertrouwenscontactpersoon terecht. Sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen.

 • Gesprek 
  Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

 • Weging
  Na het gesprek wordt bekeken hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan onderneemt de KNGU acties of neemt contact op met andere instanties.

 • Acties KNGU
  Directe ondersteuning en doorverwijzen slachtoffer. De KNGU wijst de melder altijd op de mogelijkheid aangifte te doen bij de tuchtcommissie van het ISR. Aangifte kan gedaan worden door het slachtoffer of een wettelijke vertegenwoordiger. Door een straf van de tuchtcommissie kan een dader onmiddellijk van het sportveld geweerd worden.

  Expertise van Vertrouwenspunt Sport. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelt de KNGU vertrouwenscontactpersoon de expertise van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF in. Daar werken professionals die je verder persoonlijk kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

  Ondersteuning clubs. De KNGU ondersteunt en adviseert clubs bij het omgaan met deze situatie. Indien nodig wordt er hulp geboden met het opzetten van preventief beleid bij de club, zoals het instellen van VOG's bij kaderleden en vrijwilligers of een vertrouwenscommissie bij de club.

Online hulp: Chat met Fier 
Chat met Fier is bedoeld voor iedereen die nare ervaringen heeft gehad. Is er iets gebeurd tegen je wil? Is er veel ruzie thuis? Heb je fysiek of psychisch geweld meegemaakt of word je bedreigd? Of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving? Praat er online over met onze hulpverleners via de chat. Hier kun je (anoniem) je verhaal kwijt. Misschien heb je nog nooit gepraat over wat er aan de hand is en nog nooit eerder hulp gezocht. De hulpverleners van Fier luisteren naar je verhaal, geven jou informatie en helpen je als je dat wilt. Jouw verhaal en vragen worden vertrouwelijk behandeld. Twijfel je of je met jouw probleem wel bij de chat terecht kunt? Stel gewoon je vraag. De chatmedewerkers staan je altijd te woord.

Chat direct