Updates

Tegemoetkomingsregeling voor (oud)-gymsporters is gestopt.
NOC*NSF en KNGU hebben met het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ de tegemoetkomingsregeling voor (oud-)gymsporters, conform de aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek hierover, uitgevoerd. Deze tijdelijke regeling liep tot september 2022 en is nu stopgezet.

UMCG-behandeltraject gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag wordt niet voortgezet
De pilot wordt niet voortgezet binnen UMCG, maar de kennis blijft beschikbaar op drie zorglocaties. Nieuwe aanvragen kunnen worden verwezen naar:  

  • GGZ Hezenberg in Hattem bij Zwolle. Hier is Hester Eppinga zelf werkzaam als psychiater. Expertise in persoonlijkheidsproblematiek/zelfbeeld problemen met co morbiditeit (zoals o.a. angst/depressieve klachten). Als nodig icm geïntegreerde traumabehandeling.
  • Centrum45 in Oegstgeest. 3elijns centrum met focus op trauma.
  • Synaeda Sport te Papendal.

Bij al deze verwijsopties is er nadrukkelijk aandacht voor de sportcontext.

Voor wie is het programma geschikt?
Deze gespecialiseerde zorg is beschikbaar voor oud-sporters afkomstig uit de gymsport die te maken hebben gehad met psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun sporttijd en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ervaren in het dagelijks leven. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen voor diagnostiek en behandeling bij het UMCG terecht.