Pedagogische visie

Van STERK naar het Pedagogisch ABC

Een jaar geleden is STERK als pedagogische visie uitgeroepen binnen de KNGU.

De kerngedachte is dat STERK staat voor: Samen-Transparant-Energie-Respect-Kracht

  • Steunen: elk individu heeft recht op steun in de vorm van tijd, aandacht en betrokkenheid.
  • Stimuleren: elk individu krijgt de ruimte zich optimaal te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen. 
  • Sturen: elk individu wordt in alle ontwikkelingsfasen structuur en houvast in de vorm van regels en grenzen aangeboden
  • Sociale veiligheid: van elk individu wordt verwacht bij te dragen aan sociale aanpassing en goed burgerschap.

Trainers, coaches, ouders en begeleiders/vrijwilligers zijn de cruciale personen in het ontwikkelen van een optimale omgeving waarin alle facetten die voor plezier zorgen, aandacht krijgen. Ieder individu wordt gekend en gehoord. Dit zijn de facetten die bijdragen aan een plezierige en veilige omgeving voor het sportende individu.

Sinds september 2019 is het project de Pedagogische Visie (in samenwerking met de KNVB) gestart, met als doel het door ontwikkelen van STERK, om deze vervolgens verder binnen de hele KNGU te implementeren. De kerngedachte van STERK is verwerkt in de nieuwe visie, met de titel ‘Het pedagogisch ABC’.