Pedagogische visie

De KNGU heeft als droom dat ieder individu met plezier mag bewegen in een inspirerende omgeving met een warm en veilig sportklimaat. Goed begeleid en gesteund, door de club en de ouders in zijn ontwikkeling naar volwassenheid. Een positief sportklimaat is de kracht van onze visie en staat voor:

  • Steunen: elk individu heeft recht op steun in de vorm van tijd, aandacht en betrokkenheid gericht op zijn eigen unieke persoonlijkheid.
  • Stimuleren: elk individu krijgt de ruimte zich optimaal te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen.
  • Sturen: elk individu wordt in alle ontwikkelingsfasen structuur en houvast geboden in de vorm van kaders en afspraken.
  • Sociale veiligheid: elk individu voelt zich veilig om zichzelf te zijn en wordt hier in gekend.

Positiviteit is de leidraad van onze visie. Deze visie vormt het uitgangspunt van alles wat we doen. We zetten ons in om samen met clubs, trainers, coaches en andere betrokkenen gezond en verantwoord bewegen mogelijk te maken. We zijn ons bewust van het feit dat wij een vroege ontwikkelsport zijn. Juist voor de jongste jeugd voelen we ons verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk inrichten van de omgeving. Onze visie is gebaseerd op de meest actuele kennis over de ontwikkeling van een individu, zowel op motorisch als sociaal-emotioneel gebied. Tot stand gekomen met input van alle betrokkenen bij de KNGU en externe deskundigen. Het resultaat is een pedagogische visie die naadloos aansluit bij de kernwaarden van de KNGU. 

Opiniestuk, Marieke van der Plas, directeur KNGU:  Sport als opvoedingsmilieu