High5 Stappenplan

Het High5! Stappenplan helpt sportbestuurders en vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging om snel aan de slag te kunnen gaan met de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Pedagogisch Sportklimaat

Sporten is belangrijk voor kinderen, dat weten we allemaal. Het is gezond, kinderen ontwikkelen veel verschillende vaardigheden en het is goed voor hun emotionele welzijn.

ISR

De sport en dus ook de KNGU kan tuchtrechtelijk onderzoek laten doen naar individuele misstanden in de sport.

Wettelijke Verplichting

Een bestuur kan veel doen om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag niet meer voorkomt binnen de vereniging.

Sportakkoord sociaal veilige gymclub

Sociale veiligheid op de club is een belangrijk landelijk thema waar het Lokaal Sportakkoord veel ondersteuningsmogelijkheden in biedt. Maar heb jij hier wat aan!? Het antwoord is: ja. 

Crisis­communicatie

Je hoopt dat het nooit gebeurt. Maar stel nou dat er binnen je gymclub ineens een crisissituatie ontstaat. Waar hebben we het dan over? En hoe houd je als clubbestuurder grip op de situatie?

Ondersteuning Sportakkoord

Via het lokale Sportakkoord kunnen sportclubs ondersteuning krijgen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden.