Sportakkoord ter ondersteuning van sociaal veilige gymclub

Sociale veiligheid op de club is een belangrijk landelijk thema waar het Lokaal Sportakkoord veel ondersteuningsmogelijkheden in biedt. Maar heb jij hier wat aan!? Het antwoord is: ja. 

Ben je clubbestuurder, trainer-coach, vertrouwenscontactpersoon of ben je op een andere manier betrokken bij de gymclub? Dan kan ook jij gebruik maken van het aanbod vanuit het Lokaal Sportakkoord. Denk aan een training over basiseisen voor clubbestuurders, een inspiratiesessie voor de hele club, workshop voor ouders, bijscholing voor trainer-coaches of zelfs een opleiding voor de Vertrouwenscontactpersoon van de club.  

Hieronder zetten we het specifieke aanbod vanuit het Lokaal Sportakkoord gericht op een sociaal veilige club voor je op een rij. 

Aanbod Sociaal Veilige Club per doelgroep 

 

Clubbestuurders 

Sociale veiligheid op de club. Help, waar begin ik? 

 • Workshop Vier inzichten voor clubbestuurders 
  Een workshop waarmee je met een concreet plan van aanpak op het gebied van de vier basiseisen VCP, VOG, Gedragscode en opleiding Trainer-coach de deur uit loopt 
   
 • Coachingstraject/procesbegeleider  
  Heb je meer hulp nodig en zie je door de bomen het bos niet meer? Vanuit het Lokale Sportakkoord is er de mogelijkheid om met een procesbegeleider aan de slag te gaan. Deze procesbegeleider kan jullie helpen met het maken van prioritering en het maken van keuzes.  Denk aan ondersteuning bij ledenbinding, vrijwilligersbinding, ontwikkelen en uitdragen van de visie van je gymclub. 

Extra aanbod: buiten het Lokaal Sportakkoord biedt Centrum Veilige Sport Nederland 15 uur ondersteuning om als clubbestuurders van een gymclub met het High5 stappenplan aan de slag te gaan.  

Lees verder

Trainer-coach

Hoe help ik mijn Trainer-coach met sociale veiligheid binnen trainingen op de gymclub?  

 • In het scholingsaanbod van Dutch Gymnastics is er al veel aandacht voor pedagogiek. Denk aan opleidingen als nijntje, trainer-coach assistent N2 als trainer-coach N3(Fundamentfase).  
 • Ga jij een bijscholing via het Sportakkoord volgen? Top! Je ontvangt hiervoor licentiepunten. Meld je aan via het aanvraagformulier Bijscholingen en check hoeveel licentiepunten je krijgt voor de bijscholing. Een groot voordeel is dat deze via het Lokaal Sportakkoord (deels)vergoed worden;  
  Bovendien ontvang je als licentiehouder 2 licentiepunten voor de e-learning Een Beetje Opvoeder. Kijk op de pagina Vakkundige trainer-coach voor meer informatie. 
 • Clubkadercoach: vraag pedagogische- en didactische begeleiding aan voor trainers-coaches op de vloer (maatwerk) Hoe sta je in een groep, hoe geef je les, hoe zorg ik dat mijn sporters positief en veilig kan trainen? Hierin ondersteunt en begeleidt een clubkadercoach bij. 
 • Volg Workshops en kennissessies rondom positief coachen of presteren met plezier. Denk aan coachen van pubers, kinderen met autisme of (verstandelijke) beperking, gedragsproblematiek. Ga je een workshop of kennissessie volgen? Vul het aanvraagformulier Bijscholingen in en check hoeveel licentiepunten je hiervoor krijgt! 
Lees verder

Ouders

Hoe betrek ik ouders van de sporters rondom het thema sociale veiligheid op de gymclub? 

 • Inspiratiesessie rondom positieve sportcultuur voor ouders van (top)sportouders 

Gymclub als geheel

Hoe neem ik leden mee in het belang van een sociaal veilige gymclub?  

 • Hoe bind ik leden aan de gymclub of werf ik vrijwilligers? Dat draagt bij aan meer verbondenheid op de club waardoor het thema veilige club makkelijker en natuurlijker met elkaar bespreekbaar kan maken. Hier biedt een procesbegeleider 15 uur ondersteuning in.  
 • Theatervoorstelling: die aandacht heeft voor de positieve sportcultuur. Erg leuk om met je lede naar toe te gaan. Mooie opening om daarna het gesprek te openen met je achterban 

VCP

Kan ik mijn Vertrouwenscontactpersoon (VCP) opleiden via het Sportakkoord? 

 • Jazeker. De opleiding om VCP te worden zit in het Lokaal Sportakkoord. Daarnaast is het ook mogelijk om een terugkomdag voor VCP te organiseren.  

Gebruikmaken van aanbod Lokaal Sportakkoord?  
Deze stappen kun je zetten 

 1. Loop je ergens tegenaan, maar kun je de hulpvraag nog niet goed duiden? Of weet je niet waar te beginnen? Neem contact op met je lokale verenigingsondersteuner en ga in gesprek. Samen kijk je welk aanbod vanuit het lokale sportakkoord jouw gymclub verder kan helpen; 
 2. Weet je niet wie je lokale ondersteuner is? Neem contact op met jouw KNGU- accountmanager. 
 3. Schakel een buurtsportcoach in. Informeer bij je gemeente naar het aanbod; 
 4. Vraag andere gym- of sportclubs voor tips en inspiratie. Misschien kun je elkaar helpen en kennis uitwisselen; 
 5. Vraag de accountmanager van de KNGU om samen clubs in de regio/uit de buurt bij elkaar te brengen om gezamenlijk bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken; 
 6. Het Sportakkoord biedt een landelijk aanbod. Zoek voor een passend aanbod specifiek binnen de categorieën Positieve sportcultuur of Sociale Veiligheid 

Meer weten over het Lokaal Sportakkoord?  
Vanuit het Lokaal Sportakkoord kan je als vereniging toegang krijgen tot ondersteuning voor je club. Denk aan (online-) workshops en opleidingen voor bestuurders of trainers. Toegang tot verschillende E-learnings of inspiratiesessie's  maar ook procesbegeleiding behoort tot de mogelijkheden. Veel van deze ondersteuning is gratis of vraagt maar een kleine eigen bijdrage. Voor meer informatie bekijk Lokaal Sportakkoord algemeen. 

Heb je hulp nodig?  
Via het Lokale Sportakkoord staat er een onafhankelijk procesbegeleider voor je klaar om je te helpen en te begeleiden. Deze procesbegeleider is expert op veilig en positief sportklimaat. Kom je er niet uit? De KNGU helpt je op weg. Neem contact op met de accountmanager van jouw regio.