Persoonlijke ervaringen

Bekijk hier de huidige samenstelling van de bondsraad en lees hieronder de interviews met Daphne Veldman en Vivianne Zeestraten, die beide in 2019 zijn aangesteld als bondsraadslid. Wat zijn hun ervaringen na het eerste jaar? 

Interview met Daphne Veldman, bondsraadslid sinds 2019  

In 2019 werd je lid van de bondsraad. Dit was niet zomaar een jaar, hoe kijk je erop terug?  
Nadat ik werd gekozen heb ik me echt even moeten inwerken. Het is een rijdende trein waar je in stapt, waarin je je rol nog moet gaan vormgeven. Toch ging dat eigenlijk vrij snel. Het fijne aan de bondsraad in deze vorm is dat het een gevarieerde, open en transparante groep is: er is altijd ruimte om je vragen te stellen over de inhoud en de context van de besluiten 

Het afgelopen jaar was natuurlijk erg heftig, in allerlei opzichten. Maar persoonlijk kijk ik positief terug op de onderlinge samenwerking: ondanks de zware dossiers is er een mooie wisselwerking tussen de bondsraad en de KNGU-directie. Iedereen zet zijn schouders eronder en ik denk dat we nu extra goed op elkaar zijn ingespeeld.  

Waarom is de bondsraad belangrijk voor de gymsport?  
Uiteindelijk hebben we zo veel gemeenschappelijke belangen. Vanuit een kleine of grote vereniging, uit een dorp of uit een stad: we willen allemaal dat de sporters een goede ervaring hebben. We willen goed opgeleid kader, een goed wedstrijdsysteem en verenigingen die toekomstbestendig zijn, zodat we met elkaar nog heel lang kunnen genieten van de gymsport.  

En hoewel het bestuur de koers uitzet, is het wel prettig als er een achterban is die een vinger aan de pols houdt. Past deze koers wel bij de ervaringen uit de rest van het land? Worden alle zorgen ook juist meegewogen? De bondsraad is constructief maar ook kritisch. We laten een duidelijke stem vanuit de sport horen.’ 

Wat wil je zeggen tegen nieuwe kandidaten?  
Ik ben ervan overtuigd dat veel ambitieuze jonge mensen voor deze rol open staan, maar dat er ook veel onwetendheid is. Dat is toch heel formeel? Heb ik wel genoeg ervaring? Daarop wil ik zeggen: ja, het gaat om formele zaken en je moet zeker geïnteresseerd zijn in beleidstukken en strategie. Er komt ook wat taaie kost op je af.  

Maar als je passie hebt voor de sport, graag iets betekent voor de sport, de sporters en de clubs, dan is dit écht een hele mooie kans. Blijf niet aan de zijlijn staan, pak die actieve rol en geef er je eigen kleur aan.’  

Interview met Vivianne Zeestraten, bondsraadslid sinds 2019 

Als ervaren verenigingsbestuurder maakte je de overstap naar de bondsraad. Wat motiveerde je om je kandidaat te stellen?   
Na mijn tijd als voorzitter van verschillende turnclubs heb ik nog twee jaar in een andere adviesraad gezeten. Daar kwam ik erachter hoe leuk het is om die rol te vervullen en mee te denken over het beleid. Als echte sportfan voelt het als een voorrecht om een kleine bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van deze mooie sport. Mijn ervaring als bestuurder komt prima van pas, maar juist de diverse mix van rollen, achtergronden en ervaring van de bondsraadsleden maakt het interessant: er is ruimte voor constructieve discussies, voor een eigen geluid. Gezamenlijk staan we echt voor alle belangen uit het veld en zetten we ons maximaal in om de sporters te laten genieten van de gymsport.’ 

De rol van toezichthouder is op papier vrij formeel. Wat is de praktijk?  
De bondsraad is onderdeel van het gehele bestuurssysteem en er liggen stevige dossiers. Daar moet je ook niet voor weglopen; toezicht houden op de strategische koers van de KNGU vormt de basis van je rol als bondsraadslid. De thema’s zijn groot en vooral beleidsmatig, veel minder operationeel dan in een verenigingsbestuur. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat de samenwerking met het bondsbestuur en de KNGU-directie heel open en transparant is. Niet alleen op de formele momenten, maar ook daarbuiten. Over losse inhoudelijke vragen of actuele thema’s. Dat vind ik mooi: er is wederzijds vertrouwen en betrokkenheid’. 

Heb je nog een tip voor de nieuwe kandidaten?  
‘Denk goed na over je tekst, hoe je je presenteert. Welke rol wil jij graag invullen voor de gymsport? Kijk daarnaast goed naar de stukken die op de website staan. Probeer daarbij je ‘eigen pet’ af te zetten en vooral na te denken over het brede belang. Welke invalshoeken zijn er vanuit de sporter, de trainer en coach, het kader? Wat is de koers? Als je dat leuk vindt, dan is dit een TOP rol om te vervullen.’