Profielschets bondsraadslid

Wat ga ik doen als bondsraadslid? De bondsraad is verantwoordelijk voor:  

  • goedkeuring van het strategisch plan; 
  • toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie;
  • toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening. 

De leden van de bondsraad komen minimaal drie keer per jaar bij elkaar om toezicht te houden op de gekozen strategische koers. Daarnaast krijg je drie keer per jaar schriftelijk een rapportage over het lopende jaar. Bij grote of bijzondere dossiers kun je geraadpleegd worden voor advies, of je neemt deel aan een klankbordgroep.  

Het is belangrijk dat je constructief kunt samenwerken en rolvast bent. Je rol is formeel, de werksfeer is transparant en positief kritisch. Je houdt je bezig met de hoofdlijnen, maar gaat je inhoudelijk ook richten op een aandachtsgebied van je voorkeur.

Er zijn vijf posities voor de bondsraad vacant. Passend bij je persoonlijke ervaring en interesse, kun je een keuze maken welke twee aandachtsgebieden je voorkeur hebben:  

  • financiëninformatisering/IT + marketing & communicatie; 
  • marketing & communicatie + clubbestuurders;
  • clubbestuurders + financiën & informatisering/IT.

Uiteindelijk krijgen de gekozen kandidaten naast algemene taken als bondsraadslid, één aandachtsgebied toegewezen. Bekijk de volledige profielschets