Vacature voorzitter LTC Gymnastics for All (GfA)

Meer mensen laten bewegen én laten genieten van de gymsport. Dat is de ambitie van de KNGU. Daarom zijn we bezig een Landelijke Technische Commissie (LTC) op te richten, die focus heeft op breedtesport: LTC Gymnastics for All. Voor deze LTC zijn we op zoek naar een voorzitter die hier een bijdrage aan wilt leveren. De LTC Gymnastics for All zal zich inzetten voor de niet-competitieve (recreatie) leden van de KNGU. Je werkt, samen met de afdeling sport en fun, aan de opbouw van de commissie. Je bent in de toekomst samen met de commissie verantwoordelijk voor de tactische ontwikkeling van deze nieuwe discipline en helpt in de uitvoering van de discipline overstijgende (Inter)nationale evenementen, de ontwikkeling van het daarvoor benodigde (technisch) reglement en de goede samenwerking met stakeholder zoals regionale-/product commissies, organiserende clubs, trainer-coaches en sporters. 

Wat betekent dit?

Als voorzitter van de LTC ben jij de stimulator en verbinder binnen de commissie om de landelijke gymsport te blijven ontwikkelen. Dit doe je met de visie op de gymsport als basis, en in lijn met de Meerjarenstrategie van de KNGU. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat de commissieleden hier optimaal aan bijdragen. Ook bewaak je hierbij het takenpakket van de leden. Draagvlak en begrip voor elkaar is essentieel. Daarom is het belangrijk dat je goed samenwerkt met de medewerkers van het bondsbureau. Op die manier dragen we dezelfde boodschap uit naar onze stakeholders en zijn we het best in staat onze ambitie te verwezenlijken 

Wat houdt deze rol in?  

 • Het regisseren van de uitvoering van de visie op de gymsport binnen GfA   
 • Het regisseren van de uitvoering van de strategie binnen de discipline GfA  
 • Voorbereiden en voorzitten van de LTC-vergaderingen 
 • Het vertegenwoordigen van de commissie naar buiten toe 
 • Aanspreekpunt voor bondsbureau en regionale-/product commissies 
 • Het zorgen voor een goede sfeer binnen de commissie 
 • Het sturing geven aan de commissieleden, door overzicht te hebben over ieders taken en sturen op de planning 
 • Werken aan een gebalanceerde samenstelling van de commissie en begeleiding van(nieuwe) commissieleden in persoonlijke ontwikkeling 
 • Verantwoording afleggen over uitgaven  

Hoe ga je te werk?  

 • Je weet de juiste mensen aan GfA te binden, die samen met de LTC kunnen werken aan de ontwikkeling van de discipline. Je staat open voor opvattingen & meningen van stakeholders, en je kunt daar op respectvolle wijze een vervolg aan geven 
 • Je zoekt graag contact/samenwerking op met leden van andere LTC disciplines om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen 
 • Je samenwerking met het bondsbureau is gemakkelijk en snel 
 • Je bent flexibel door mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen in de sportsector 

Jouw profiel

Wat heb je als voorzitter in huis?  

 • Affiniteit met en kennis van de gymsport 
 • Bestuurlijke ervaring 
 • Een teamspeler 
 • Open en eerlijke communicatiestijl en in staat om op een respectvolle manier om te gaan met verschillende opvattingen en voorkeuren 
 • Een stimulerende invloed, mensen weet te enthousiasmeren en verbinden 
 • Koersvast waar mogelijk en tegelijkertijd flexibel en oplossingsgericht waar nodig 

Zijn wij een match?

Zie jij jezelf al als voorzitter van de LTC GfA en kun je niet wachten om een bijdrage te leveren aan onze mooie gymsport? Stuur dan uiterlijk 20 februari 2024 een korte motivatie met je CV naar kroes@kngu.nl. We nemen daarna contact met je op en plannen eventueel een gesprek in. 

Trots op werken bij de KNGU
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is de oudste sportbond van Nederland. Al 150 jaar houden we ons bezig met een leven lang bewegen. Van gym, turnen, freerunning tot urban dance, jazzdans, trampoline- en groepsspringen. Van amateursport tot topsport. Voor jong en oud.We laten ons inspireren door onze (Olympische) sporthelden. Onder de vlag van Dutch Gymnastics werken we samen met 300.000 sporters, 1.000.000 fans, ruim 900 clubbesturen en 5000 coaches en trainers aan een plezierige, enthousiaste, moderne en veilige sportomgeving.