Wie doet wat?

Wij zijn de KNGU: één van de grootste en oudste sportbonden van Nederland. We bestaan al 150 jaar. Bij ons zijn zo'n 900 gymclubs aangesloten. Ruim 300.000 sporters beoefenen één of meer van de elf gymdisciplines die we vertegenwoordigen.

Naast honderden vrijwilligers die actief zijn voor de gymsport, zijn er bij de KNGU circa 70 medewerkers in dienst (waarvan zo’n 50 op het Bondsbureau in Beekbergen). Samen zetten we ons in voor een kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening naar clubs, sporters, ouders, fans en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Het sturende orgaan binnen onze organisatie is het Bondsbestuur, waarbij de Bondsraad een toezichthoudende rol heeft.

Bondsraad

Bondsbestuur

Directie

Account­management

Vrijwilligers

Ereleden